Kurzy pro učitele ELE

Tento kurz je určen pro nerodilé mluvčí, učitele španělštiny, kteří si chtějí zlepšit, prohloubit nebo osvěžit své znalosti španělského jazyka.

Kurzy pro učitele ELE

Jsme si vědomi toho, že každý učitel používá jinou metodiku výuky cizího jazyka, a proto Vám v Cervantes Escuela Internacional chceme prostřednictvím nových metod a prostředků pomoci ve Vašem rozvoji tak, aby vyučování bylo zábavným procesem.

Připravili jsme pro Vás kurz, který se věnuje jednotlivým didaktickým aspektům ve výuce španělštiny s důrazem na osobní zkušenost a praxi.

Kurz propojuje praxi s teorií. To, co se v životě naučíme se odvíjí od subjektivních okolností, a proto se od prvního dne opíráme o širokou škálu didaktických tištěných i elektronických materiálů. Těmito materiály jsou rozdílné audiovizuální zdroje online, hry, nahrávky a ofocené texty.

Upřednostňujeme osobní přístup, a proto se vždy snažíme přízpůsobit Vašim zájmům a potřebám.


Praktické Informace
 • 30 teoretických lekcí (1 týden)
 • 10 hodin praxe + 20 teoretických lekcí (2. týden)
 • Délka kurzu:
  1. týden: teoretické semináře
  2. týden: teoretické semináře + praxe
 • Úroveň: B2, C1 y C2
Přečtěte si více o našem kurzu pro učitele ELE

Příprava

Tento kurz je určen profesorům španělštiny a poskytuje osvojení nových lingvistických a didaktických znalostí, které profesoři mohou využít ve svých hodinách. Proto jim kurz poskytne znalosti současných metodických proudů učitelství španělštiny a obeznámí je jak s dovednostmi, které by učiteli španělštiny neměly chybět, tak s jeho různými prostředky a strategiemi.

Plán tohoto kurzu má za cíl rozvíjet praktické schopnosti interaktivní výuky jazyka; zvláštní pozornost je pak věnována užívání nejrůznějších didaktických pomůcek (pomůcek audiovizuálních, internet, hry, psané materiály atd.), typům hodin, ohodnocení studentů, řešení problémů ve třídě atd.

* Účastníkům bude rozeslán dotazník, jehož cílem je zjistit jaké mají potřeby a o jaká témata mají zájem. Profesor tato témata následně seřadí dle svého vlastního úsudku. Vyplněný dotazník by měl být odeslán zpět měsíc před začátkem kurzu. Školitelé přizpůsobí obsah kurzu preferencím účastníků.

Cíle

 • Společně se zamyslet nad pokyny a doporučeními Společného evropského referenčního rámce ohledně učení, vyučování a hodnocení se zaměřením na různé vzdělávací skutečnosti každého subjektu a/ nebo profesora.
 • Poskytnout potřebné prostředky pro rozvoj Vaší učitelské práce.
 • Příblížit poslední novinky v oblasti výuky španělštiny, současné španělské literatury a didaktických a metodických pomůcek pro výuku/ studium španělštiny.
 • Nabídnout škálu prostředků ke zlepšení Vaší digitální gramatnosti.

Metodika

Plán tohoto kurzu má za cíl rozvíjet teoretické i praktické dovednosti důležité pro výuku jazyka. Zvláštní pozornost je pak s pomocí nejrůznějších didaktických pomůcek (pomůcek audiovizuálních, internet, hry, psané materiály atd.),věnována promítání se ostatních věd do jazyka.

Tento kurz je založený na dynamické výuce ve skupině. Účastníci kurzu jsou v hodinách podrobeni těm samým úkolům, které jednou mohou zadat svým žákům. V CEI Vás uvedeme do současných metodologických směrů a zásobíme Vás strategiemi a prostředky do Vašich budoucích hodin. Nejenže lépe poznáte sami sebe, navíc díky spolupráci s ostatními účastníky si zlepšíte Vaši španělštinu a získáte nové znalosti z oblasti metodiky.

Sledování

S účastníky kurzu budeme v kontaktu prostřednictvím elektronické pošty a budeme připraveni řešit jakýkoli problém, který by naskytl. Rovněž s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti. Poradíme ohledně různých aspektů výuky španělštiny a zhodnotíme materiály.

Program

Přesný program kurzu se vypracuje tak, aby odpovídal potřebám zúčastněných učitelů na základě dotazníku, který bude odeslán před začátkem kurzu. Obsah se proto může lišit v závislosti na potřebách a požadavcích účastníků. Uvádíme proto příklad nejběžnějšího plánu.

Povinná témata:

 • Elemental querido watson
 • Expresiones idiomáticas
 • Pasados
 • Por y para vosotros
 • Renovando nuestra clase
 • Ser y estar
 • Subjuntivo
 • Verbos con o sin preposición

Volitelná témata:

 • Cómo enseñar cine en la clase de ele
 • Cómo enseñar cultura en la clase de ele
 • Cómo enseñar literatura en la clase de ele
 • Cómo fomentar la expresión oral en clase
 • Cuentos para pensar
 • DELE
 • El romanticismo español
 • Franquismo
 • Generación del 27
 • Juego serio y gamificación
 • Jugar es cosa seria
 • Marco común europeo de referencia
 • Neruda
 • Misterios y enigmas en la clase de ele
 • Canciones en el aula de ele

Ceny

  Počet lekcí 1 týden 2 týdny
Skupinový kurz 30 týdně 380 € 695 €
Individuální kurz (kdykoliv v roce) 30 750 € -
Semiindividuální kurz - 2 účastníci (kdykoliv v roce) 30 610 € za osobu -

Termíny zahájení kurzu 2019

 • 14. ledna; 25. března; 22. července; 30. září

» Individuální a semiindividální kurzy probíhají během celého roku. Kontaktujte nás pro více informací.
» Pro skupiny (alespoň 4 účastníci) kurzy probíhají během celého roku. Kontaktujte nás pro více informací.

Stáhněte si nyní náš leták s informacemi ke "Kurzu pro učitele španělštiny"

* Povinné údaje

Komentáře

Francis Atemo
Francis Atemo, Keňa
Kurz profesorů a Super intenzivní kurz plus, 2 týdny

“Jsem Francis Atemo, keňské národnosti. Pracuji v keňské mezinárodní škole jako profesor španělštiny a každé léto rád jezdím do Španělska, abych se účastnil formačního kurzu pro profesory španělštiny jako cizí jazyk. Škola je dobře umístěná a nabízí ti možnost poznat jak rodilé profesory, tak cizí. Vyměňujeme mezi sebou své nápady a profesoři nás učí novým změnám a současným metodikám ve výuce španělštiny, berouce v potaz potřeby profesorů, kteří dělají kurz ve svých výukových centrech. Byla to pro mne velká pomoc a jisto jistě všem doporučuji Školu Cervantes!!!”

Debra Betts

Debra Betts, profesorka španělštiny v Texasu, USA
Kurz pro profesory cizince, 15. – 19. října 2012

“Kurz profesorů mne nadchnul, protože to byla dobrá směsice gramatiky, kultury a slovní zásoby, ve velmi historickém místě a v dobrém prostředí. Také profesorka byla výborná.”

Jennifer González

Jennifer González, profesorka španělštiny v Texasu, USA
Kurz pro profesory cizince, 15. – 19. října 2012

“Moje zkušenost zde byla ohromná. Naučila jsem se množství gramatiky, historii Španělska a historii města Malagy.”