Institut Cervantes
Akreditován Institutem Cervantes

«Cervantes Escuela Internacional ha obtenido la acreditación del Instituto cervantes, lo que significa que cumple con las condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera».

SICTED
Compromiso de Calidad Turística

SICTED je projektem odboru cestovního ruchu Ministerstva průmyslu a obchodu. Stará se o zkvalitnění turistických destinací.

Tento certifikát obdrží taková instituce, která splňuje stanovené požadavky a vykazuje výsledky odpovídající dané kvalitě. I přestože má certifikát dvouroční platnost, každý rok je prováděná kontrola s následným hodnocením.

EEA – Asociace jazykových škol “španělština v Andalusii"
EEA - Asociace jazykových škol “španělština v Andalusii”

Mezinárodní jazyková škola Cervantes je zakládajícím členem Asociace jazykových škol “španělština v Andalusii” (EEA), jejímž základním cílem je podporovat a garantovat kvalitu jazykové výuky přidružených jazykových škol.

EEA reprezentuje jazykové školy, které jsou její součástí. Jedná se především o místní, autonomní a národní instituce. Asociace udržuje úzké vztahy s Andalúskou Juntou (lokální vláda), stejně jako jiné organizace a instituce. Současně EEA spolupracuje s Obchodními komorami v různých  městech provincie Andalusie, což usnadňuje studentům jazykových center EEA přístup k jazykovým odborným zkouškám v oblasti obchodní španělštiny.

FEDELE – Španělská Federace Jazykových škol Španělštiny
FEDELE

Mezinárodní škola Cervantes je rovněž zakládajícím členem Španělské Federace Jazykových škol Španělštiny.

FEDELE sdružuje asociace jazykových škol vyučujících španělštinu z různých španělských provincií.

Hlavním cílem FEDELE je reprezentovat členy federace před španělskou vládou a hájit profesní zájmy jejích členů.

ELITE
ELITE

Mezinárodní jazyková škola Cervantes je členem ELITE – nadnárodní federace, která zahrnuje více než 300 jazykových škol EU věnujících se výuce cizích jazyků. Více než tři sta jazykových škol tvoří prosřednictvím svých národních asociací federaci ELITE:

United Kingdom: ARELS -Association of Recognised English Language Services

Italy: ASILS Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda

France: SOUFFLE, Groupement professionnel des organismes d'enseignement du francais langue étrangère

Spain: FEDELE, Federación Nacional de Escuelas de Español

Portugal: AEPLE Associação de Escolas Privadas de Português Lingua Estrangeira

NACEM
NACEM

Mezinárodní jazyková škola Cervantes je členem asociace španělských jazykových center v Malaze ve spolupráci s Obchodní komorou a s Úřadem pro Turismus v Malaze.

Obchodní komora v Malaze
ACEM

Mezinárodní jazyková škola Cervantes má své zastoupení i v rámci Obchodní komory v Malaze.  Student tak může v Mezinárodní jazykové škole Cervantes studovat a složit zkoušku v rámcu kurzů španělštiny zaměřených na obchodní španělštinu a obdrží certifikát přímo od Obchodní komory.

CSN
Jazyková škola španělštiny akreditována organizací CSN

Mezinárodní jazyková škola Cervantes je akreditována švédskou organizací CSN a naši studenti proto mohou obdržet stipendia pro absolvování jazykových kurzů v Mezinárodní jazykové škole Cervantes.

BILDUNGSURLAUB
Bildungsurlaub

Mezinárodní jazyková škola Cervantes je uznávaná městem Hamburg jako tzv. “Bildungsurlaub”. Studenti musejí absolvovat minimální pobyt v rozsahu dvou týdnů a zvolit si námi nabízený intenzivní kurz španělštiny. Pro více informací prosím navštivte tyto internetové stránky: www.weiterbildung-hamburg.de