Kurzy pro Skupiny

Vyučovací hodiny, obsah jazykového kurzu, mimoškolní aktivity a možnosti ubytování jsou domluveny v souladu s přáními a potřebami skupiny.

Mezinárodní škola Cervantes má bohaté zkušenosti s pořádáním kurzů určených pro skupiny studentů a firemních zaměstnanců z celého světa. Naše mezinárodní škola Cervantes je schopna přizpůsobit program skupinových kurzů potřebám každého klienta nebo organizace. Jazykový program pro skupiny trvá běžně 1 až 6 týdnů a minimální počet studentů ve skupině je 10. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, které jsou plně klimatizovány.

Pro podrobnější informace o kurzu a speciálních cenách pro Vaši skupinu kontaktujte prosím naše marketingové oddělení


Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: Dohodou
  • Minimální délka pobytu: Dohodou
  • Úrovně: všechny jazykové úrovně, od A1 až C2
  • Počet účastníků: minimálně 10 osob
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: Lekce, kompozice kurzu, exkurze a typ ubytování bude organizováno tak, aby odpovídalo speciáním požadavkům dané skupiny
  • Začátek kurzu: Dohodou
Mapa Satellite umístění