Nabízíme vhodné kurzy pro různě staré studenty španělštiny, různých zajmů a různých jazykových úrovní.

Více informací o našich kurzech španělského jazyka

Interaktivní metoda "Již od prvního dne mluvíte španělsky"

Cervantes Kurzy španělštiny

Naše dlouhodobé zkušenosti s výukou španělštiny nám dovolily vyvinout svůj vlastní efektivní systém výuky kombinující proces komunikace s výukou gramatiky, která je integrována do výuky konverzace.

Tato výuková metoda koncipovaná v šesti jazykových úrovních Vám umožňuje naučit se či zdokonalit si praktickou a zábavnou fornou veškeré jazykové dovednosti a to vše v souladu s Vašimi individuálními potřebami. Díky různým druhům aktivit dosáhnete zlepšení ve čtení, poslechu a mluveném i psaném projevu.

Naučit se cizí jazyk znamená naučit se v něm “žít”, a proto se človek potřebuje zcela ponořit do kultury toho kterého konkrétního cizího jazyka. Našim studentům nabízíme vyjímečnou možnost poznat různé aspekty španělské kultury: zvyky, vzdělanost, historii, umění a literaturu.

Výukový materiál

Výukový materiál

První výukový den obdržíte jazykovou učebnici, která zcela pokryje veškeré jazykové potřeby Vašeho kurzu (gramatika, slovní zásoba, cvičení, kompozice a konverzace). Pro obsáhnutí veškerých aspektů procesu výuky španělského jazyka dále obdržíte doplňkové výukové materiály vytvořené našim týmem vyučujících a podklady pro poslechová cvičení.

V průběhu naší takřka třicetileté zkušenosti s výukou španělského jazyka, jsme si vybudovali oddělení Tvorby výukového materiálu, které má na starosti kontinuální přípravu aktivit, materiálů a her za účelem, aby hodiny byly pro studenty zábavné a zároveň interaktivní. Veškerý náš materiál je v digitalní podobě, přizpůsoben k využití moderních interaktivních tabulí, které máme k dispozici. Jako náš student budete mít přístup do knihovny obsahující více než čtyři sta knih pocházejících od španělských a latinskoamerických autorů. Mnohé z těchto knih jsou označeny dle příslušné jazykové obtížnosti a vyučující ve Vašem kurzu Vám ochotně pomohou s výběrem konkrétního titulu, který bude plně vyhovovat vašim potřebám.

Kvalifikovaní a zapálení učitelé

Třída španělského jazyka Cervantes

Náš tým učitelů byl pečlivě vybrán, díky svým schopnostem, akademické kvalifikaci, zkušenostem a profesionálnímiu přístupu. Všichni naši profesoři promovali na těch nejlepších univerzitách a pravidelně se účastní na praktických kursech vyučování španělštiny jako cizího jazyka a nejnovějších učebních metod.

Nebyli ale vybráni jen díky své kvalifikaci a zkušenostem, ale také díky svému nadšení pro práci se studenty. Vaši učitelé vám pomohou vybudovat základy metod učení se cizího jazyka a dále vás budou povzbuzovat ve výuce španělštiny již od prvního dne. Vaše hodiny budou velmi stimulující.

Vedoucí osoba výuky a její tým budou pečlivě sledovat váš vývoj.

Certifikáty a Hodnocení

Kurzy španělštiny v Malaze

Na konci kurzu obdržíte od Mezinárodní školy Cervantes:

Úrovně. Jaké je vaše úroveň španělského jazyka?

Jazykové úrovně pro potřeby naší jazykové školy jsou strukturovány podle požadavků referenčního rámce EU (MCER) pro cizí jazyky vypracovaného odborem jazykové politiky Rady Evropy a učebním plánem (osnovami) Institutu Cervantes.

Jaká je vaše úroveň španělského jazyka?
A1 Máte malou nebo skoro žádnou znalost španělštiny.
A2 Znalost základní gramatiky a slovíček. Dokážete komunikovat o běžných skutečnostech v přítomném, minulém a budoucím čase ovšem s chybami. Mluvené řeči rozumíte, pokud s Vámi rodilý mluvčí hovoří pomalu.
B1 Pokud se vyjadřujete ve španělském jazyce, jste si více jistí v mluveném spíše než v psaném projevu. Máte dostatečnou slovní zásobu ale potřebujete si procvičovat a rozšiřovat Vaše znalosti gramatiky.
B2 Dokážete plynule komunikovat a umíte si poradit s většinou situací ale potřebujete studovat více do hloubky některé gramatické jevy a více zdokonalit slovní zásobu.
C1 a C2 Měli byste výborně ovládat používání španělského jazyka a být schopni komunikovat téměř jako rodilý mluvčí. Potřebujete zdokonalit svůj jazykový projev aby jste si byli více jisti v užití jazyka v kulturním kontextu a to prostřednictvím důkladného studia pro ještě větší obratnost ve španělském jazyce.

Pokud chcete zjistit svoji úroveň španělštiny, zkuste si náš online test zdarma rozřazovací test.