Nabízíme vhodné kurzy pro různě staré studenty španělštiny, různých zajmů a různých jazykových úrovní.

Mezinárodní škola Cervantes je otevřena po celý rok. Pokud máte alespoň základní znalost španělštiny, každé pondělí začíná nový kurz, do kterého se můžete zapojit. Kurzy končí vždy poslední pátek vašeho kurzu.

Kurzy španělštiny v Malaze

První den kurzu, jakmile poznáte tým Cervantes Escuela Internacional a vykonáte ústní zkoušku, která určí Vaši jazykovou úroveň, obdržíte veškeré informace týkající se školy a města.

A v neposlední řadě se setkáte s osobou, která vám bude k dispozici po celou dobu pobytu a pomůže vám s organizováním vaší cesty, rezervací, pronájmu auta, doprovodného programu a poradí ohledně banky, pošty, restaurací atd.

Více informací o našich kurzech španělského jazyka

Interaktivní metoda "Již od prvního dne mluvíte španělsky"

Cervantes Kurzy španělštiny

Naše dlouhodobé zkušenosti s výukou španělštiny nám dovolily vyvinout svůj vlastní efektivní systém výuky kombinující proces komunikace s výukou gramatiky, která je integrována do výuky konverzace.

Tato výuková metoda koncipovaná v šesti jazykových úrovních Vám umožňuje naučit se či zdokonalit si praktickou a zábavnou fornou veškeré jazykové dovednosti a to vše v souladu s Vašimi individuálními potřebami. Díky různým druhům aktivit dosáhnete zlepšení ve čtení, poslechu a mluveném i psaném projevu.

Naučit se cizí jazyk znamená naučit se v něm “žít”, a proto se človek potřebuje zcela ponořit do kultury toho kterého konkrétního cizího jazyka. Našim studentům nabízíme vyjímečnou možnost poznat různé aspekty španělské kultury: zvyky, vzdělanost, historii, umění a literaturu.

Výukový materiál

Výukový materiál

První výukový den obdržíte jazykovou učebnici, která zcela pokryje veškeré jazykové potřeby Vašeho kurzu (gramatika, slovní zásoba, cvičení, kompozice a konverzace). Pro obsáhnutí veškerých aspektů procesu výuky španělského jazyka dále obdržíte doplňkové výukové materiály vytvořené našim týmem vyučujících a podklady pro poslechová cvičení.

V průběhu naší takřka třicetileté zkušenosti s výukou španělského jazyka, jsme si vybudovali oddělení Tvorby výukového materiálu, které má na starosti kontinuální přípravu aktivit, materiálů a her za účelem, aby hodiny byly pro studenty zábavné a zároveň interaktivní. Veškerý náš materiál je v digitalní podobě, přizpůsoben k využití moderních interaktivních tabulí, které máme k dispozici. Jako náš student budete mít přístup do knihovny obsahující více než čtyři sta knih pocházejících od španělských a latinskoamerických autorů. Mnohé z těchto knih jsou označeny dle příslušné jazykové obtížnosti a vyučující ve Vašem kurzu Vám ochotně pomohou s výběrem konkrétního titulu, který bude plně vyhovovat vašim potřebám.

Kvalifikovaní a zapálení učitelé

Třída španělského jazyka Cervantes

Náš tým učitelů byl pečlivě vybrán, díky svým schopnostem, akademické kvalifikaci, zkušenostem a profesionálnímiu přístupu. Všichni naši profesoři promovali na těch nejlepších univerzitách a pravidelně se účastní na praktických kursech vyučování španělštiny jako cizího jazyka a nejnovějších učebních metod.

Nebyli ale vybráni jen díky své kvalifikaci a zkušenostem, ale také díky svému nadšení pro práci se studenty. Vaši učitelé vám pomohou vybudovat základy metod učení se cizího jazyka a dále vás budou povzbuzovat ve výuce španělštiny již od prvního dne. Vaše hodiny budou velmi stimulující.

Vedoucí osoba výuky a její tým budou pečlivě sledovat váš vývoj.

Certifikáty a Hodnocení

Na konci kurzu obdržíte od Mezinárodní školy Cervantes:

Úrovně. Jaké je vaše úroveň španělského jazyka?

Jazykové úrovně pro potřeby naší jazykové školy jsou strukturovány podle požadavků referenčního rámce EU (MCER) pro cizí jazyky vypracovaného odborem jazykové politiky Rady Evropy a učebním plánem (osnovami) Institutu Cervantes.

Jaká je vaše úroveň španělského jazyka?
A1 Máte malou nebo skoro žádnou znalost španělštiny.
A2 Znalost základní gramatiky a slovíček. Dokážete komunikovat o běžných skutečnostech v přítomném, minulém a budoucím čase ovšem s chybami. Mluvené řeči rozumíte, pokud s Vámi rodilý mluvčí hovoří pomalu.
B1 Pokud se vyjadřujete ve španělském jazyce, jste si více jistí v mluveném spíše než v psaném projevu. Máte dostatečnou slovní zásobu ale potřebujete si procvičovat a rozšiřovat Vaše znalosti gramatiky.
B2 Dokážete plynule komunikovat a umíte si poradit s většinou situací ale potřebujete studovat více do hloubky některé gramatické jevy a více zdokonalit slovní zásobu.
C1 a C2 Měli byste výborně ovládat používání španělského jazyka a být schopni komunikovat téměř jako rodilý mluvčí. Potřebujete zdokonalit svůj jazykový projev aby jste si byli více jisti v užití jazyka v kulturním kontextu a to prostřednictvím důkladného studia pro ještě větší obratnost ve španělském jazyce.

Pokud chcete zjistit svoji úroveň španělštiny, zkuste si náš online test zdarma rozřazovací test.