Kurz španělštiny pro právníky

Tento kurz je odpovědí na poptávku konkrétního jazykového vzdělávání v odborném odvětví, jenž patří mezi odbornou přípravu španělštiny společně s Fines Específicos (EFE).

Tento kurz účastníkům umožní rozumět právním textům a argumentacím, sepisovat dokumenty a správně se vyjadřovat právnickou terminologií; seznámí se navíc se španělským právním systémem a všemi institucemi a organizacemi, které jej tvoří. V tomto smyslu kurz shledají zajímavým a užitečným zejména nerodilí mluvčí, právní odborníci, ktěří rozvíjí nebo mají v úmyslu rozvíjet svoji profesionální kariéru ve Španělsku, nebo jejichž klienti požadují důkladnou znalost slovní zásoby, gramatických konstrukcí a španělského právního systému.

Praktické informace:
 • Úrovně: B2, C1 a C2
 • Nejvyšší počet žáků v jedné třídě španělštiny pro právníky: 6
 • Harmonogram kurzu na 1 týden (od pondělí do pátku): 20 vzdělávacích zasedání španělštiny pro právníky
 • Celková zasedání po 50 minutách: 20
Přečti si více o našem Právnickém kurzu

KOMU JE KURZ URČENÝ

Tento kurz je určený právnickým odborníkům všeobecně; konkrétněji pak jak advokátům, úředníkům a překladatelům, tak studentům posledního cyklu práva.

VZDĚLÁVACÍ ÚROVEŇ

Odpovídá ustanovení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky- SERR; kurz se zaměřuuje na úrovně B2, C1 a C2.

CÍLE

Na prvním místě má kurz za cíl připravit účasníka k tomu, aby:

Ale kromě převážně lingvistických znalostí, Kurz španělštiny pro právníky se snaží přiblížit účastníkovi také další aspekty:

OBSAH

 1. Introducción: el sistema jurídico español.
 2. El lenguaje jurídico.
 3. Vocabulario jurídico.
 4. Las ramas del derecho:
  • - Derecho procesal.
  • - Derecho interno y derecho internacional.
  • - Derecho laboral.
  • - Derecho civil.
  • - Derecho penal.
  • - Derecho tributario y financiero.
 5. Los contratos.
 6. Los delitos.
 7. Las reclamaciones.

METODIKA

Používáme teoreticko- praktickou metodiku. Každý z modulů se zkládá z následujících elementů:

Prostřednictvím aktivit různého druhu - poslechů, projekcí, teoretických prezentací, či čtení jsou účastníci učeni například jak pracovat na praktickém případu, jak přepisovat různé druhy dokumentů a právních textů, uskutečňit slovní výklad atd.

AKREDITACE

Účast na kurzu je povinná a absence v žádném případě nesmí překročit 15% celkové doby trvání kurzu.

Pouze ti účastníci, kteří splní tento požadavek, obdrží od M. š. Cervantes certifikát o účasti.

Ceny

1 týden 2 týdny
580 € 1.050 €

TERMÍNY ZAHÁJENÍ 2024

Poznámka: Zápis na tyto kurzy musí být uskutečněn neméně jeden měsíc před zahájením žádaného kurzu.