Počet studentů ve třidě

Maximálně 10, průměrně 5.

V případě, že nedojde k naplnění studijní skupiny, tj. Ve studijní skupině Intenzivního kurzu budou 1- 2 studenti, dojde ke snížení počtu lekcí ze 4 na 3 lekce denně. Pokud se do Intenzivního kurzu Plus nebo Superintenzivního kurzu přihlásí v daný týden pouze 1-2 studenti, dojde k redukci lekcí zaměřených na kulturu (z 4 lekcí na 2, event. z 10 na 5).
Žáci neobdrží peněžní náhradu za zkrácení doby vyučovací hodiny.
Studijní vedení školy odůvodňuje zmiňované snížení jednak skutečností, že redukce počtu žáků ve třídě je jim ku prospěchu, neboť jim tak bude věnována osobní pozornost profesora v menší skupince; jednak pozitivním výsledkem v procesu osvojení jazyka.
Škola si vyhrazuje právo informovat žáka o snížení doby jeho vyučovací hodiny  před začátkem hodiny nebo v kteroukoli dobu v průběhu jeho kurzu.

Úrovně/Rozřazovací test

Každé pondělí se v 8 hodin ráno koná rozřazovací test do příslušných jazykových úrovní. V případě, že na pondělí připadne státní svátek, přístí rozřazovací test se koná úterý v 8 hodin ráno.

Certifikát/Vysvědčení

Rozvrh

Rozvrhy hodin mohou být v dopolední či odpolední směně, o čemž rozhodují výhradně akademické důvody a druh kurzu (Super Intenzivní Plus, Intenzivní Plus, Intenzivní nebo kombinovaný atd.)
V tomto ohledu si škola vyhrazuje právo změnit rozvrhy nebo složení skupin a informovat žáky o této změně minimálně hodinu předem.
Student si v žádném případě nemůže vybrat jeho rozvrh, včetně hodin soukromých.

Termíny

Kurzy začínají každý týden po celý rok, pro všechny úrovně kromě úplných začátečníků. Kurzy pro začátečníky obvykle začínají každý druhý a třetí týden.

Minimální věk studentů

16 let, s vyjímkou letních jazykových kurzů, které jsou pro zájemce ve věku od 13 let.

Ubytování

Rezervace ubytování probíhá každý týden. Rezervujeme vám váš pokoj v rodině nebo bytě od jednoho dne před začátkem kurzu (neděle) do soboty po ukončení kurzu. Ceny ubytování pro jednu osobu zahrnují veškeré běžné služby spojené s ubytováním.

Potvrzení tvého zápisu

Jakmile obdržíme tvůj zápisový formulář a částku 65 euro zápisného (plus částku 90 euro, pokud budeš ubytován v některé z našich ubytoven), pošleme ti obratem kompletní dokumentaci spolu s informační brožurkou, potvrzení zápisu a celkovou fakturu, která zahrnuje veškeré náklady tvého pobytu.

Zdravotní poijištění

Studenti zapsaní do kurzu v Cervantes Escuela Internacional musi mít zdravotní pojištění. Pokud jste občanem EU, musíte mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz je důkazem, že jste zdravotně pojištěni v zemi EU, a pokud budete potřebovat lékařské ošetření, usnadní celý proces. Studentům, pocházejím ze zemí mimo EU doporučujeme, aby si zajistili zdravotní pojištění s naší školou. Toto pojištění zahrnuje veškerou lékařskou péči, včetně vyšetření, hospitalizaci, chirurgického zákroku a jiných nehod. Nezahrnuje ale náklady na léky ani zubní ošetření.

Platební možnosti

Cena kurzu musí být uhrazena ještě před začátkem kurzu a může být provedena takto:

Zrušení účasti nebo předčasný odjezd

Zaplacené zápisné je nevratné. Veškerá zrušení jazykových kurzů musí být oznámena v písemné formě minimálně 10 dní předem k rukám sekretářky/ tajemníka Cervantes International. S vyjímkou zápisného 65 Euro, Vám vrátíme peníze za již zaplacený jazykový kurz. V případě, že z jakýchkoli důvodů nebudete moci pokračovat v již započatém jazykovém kurzu, zaplacené kurzovné Vám nemůže být vráceno.

Zpoždění a neúčast na jazykovém kurzu

Pokud přijedete později, prosím dejte nám vědět tuto skutečnost dopředu co nejdříve. V případě pozdějšího příjezdu Vám nebudou zmeškané hodiny jazykové výuky nahrazeny.

Mimořádné okolnosti

Předčasné zrušení nebo ukončení kurzu

Poplatek za zápisné nemůže být vrácen. Zrušení kurzu musí být písemně oznámeno 10 dní předem na sekretariát Mezinárodní školy Cervantes, která se zavazuje vrácením veškerých poplatků, které jsi předtím uhradil, s výjimkou poplatku za zápisné činící 65 euro + 90 euro za rezervaci ubytování. V případě neúčasti či přerušení programu nebudou výdaje vráceny.

Španělsko – Národní svátky v roce 2018

1. a 6. ledna; 30. března; 4. května; 17. a 20. srpna; 12. října; 2. listopadu a 7. prosince.

Malaga – místní svátky v roce 2018

2. března, 8. září.

Vánoční prázdniny

Od 24. prosince 2018 do 4. ledna 2019.