Počet minut na lekci

50 minut na lekci.

Pokud si například zarezervujete kurz "Intensive 20", obdržíte 20 lekcí týdně, 4 lekce denně (po-pá). To by bylo 20 x 50 = 1000 minut týdně.

Počet studentů ve třidě

Maximálně 10, v průměru: 6. Kurzy pro učitele: Max. 12. Program Junior: Max: 15. Uzavřené skupiny: Na dohodě.

Pokud jsou ve stejné úrovni obecných kurzů pouze 2 studenti, bude 20 lekcí týdně upraveno na 15 polosoukromých lekcí nebo upraveno na 10 soukromých lekcí, pokud je pouze 1 student. Lekce kultury budou časově upraveny o 50 % na soukromé nebo polosoukromé, pokud jsou ve třídě 1 nebo 2 studenti.

Speciální kurzy jako Právní španělština, Cestovní ruch, Hispanistika, Příprava na DELE, Příprava na univerzitu PCE a Učitelské kurzy s pouze 1 studentem ve skupině budou mít čas výuky upraven o 25 % na soukromé lekce.

V programu pro juniory, pokud budou ve stejné úrovni méně než 3 studenti, budou studenti navštěvovat obecné kurzy při zachování aktivit svého speciálního program. K otevření programu Junior je zapotřebí alespoň 3 účastníků.

Škola si vyhrazuje právo informovat studenta o úpravě délky výuky kdykoli v průběhu kurzu. Za upravení doby výuky studenti nedostanou finanční náhradu.

Úrovně/Rozřazovací test

Každé pondělí se v 8 hodin ráno koná rozřazovací test do příslušných jazykových úrovní. V případě, že na pondělí připadne státní svátek, přístí rozřazovací test se koná úterý v 8 hodin ráno.

Certifikát/Vysvědčení

Rozvrh

Rozvrhy hodin mohou být v dopolední či odpolední směně, o čemž rozhodují výhradně akademické důvody a druh kurzu (Super Intenzivní Plus, Intenzivní Plus, Intenzivní nebo kombinovaný atd.)
V tomto ohledu si škola vyhrazuje právo změnit rozvrhy nebo složení skupin a informovat žáky o této změně minimálně hodinu předem.
Student si v žádném případě nemůže vybrat jeho rozvrh, včetně hodin soukromých.

Termíny

Kurzy začínají každý týden po celý rok, pro všechny úrovně kromě úplných začátečníků. Kurzy pro začátečníky obvykle začínají každý druhý a třetí týden.

Minimální věk studentů

16 let (popř. 14 let s písemným souhlasem jednoho z rodičů). Osoby mladší 18 let mohou zůstat pouze ve španělské rodině.

Ubytování

Rezervace ubytování probíhá každý týden. Rezervujeme vám váš pokoj v rodině nebo bytě od jednoho dne před začátkem kurzu (neděle) do soboty po ukončení kurzu. Ceny ubytování pro jednu osobu zahrnují veškeré běžné služby spojené s ubytováním.

Potvrzení tvého zápisu

Po obdržení Vašeho zápisového listu a zálohy 155€, Vám obratem zašleme zašleme potvrzení Vaší rezervace včetně faktury, která zahrnuje veškeré náklady Vašeho pobytu.

Zdravotní poijištění

Studenti zapsaní do kurzu v Cervantes Escuela Internacional musi mít zdravotní pojištění. Pokud jste občanem EU, musíte mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz je důkazem, že jste zdravotně pojištěni v zemi EU, a pokud budete potřebovat lékařské ošetření, usnadní celý proces. Studentům, pocházejím ze zemí mimo EU doporučujeme, aby si zajistili zdravotní pojištění s naší školou. Toto pojištění zahrnuje veškerou lékařskou péči, včetně vyšetření, hospitalizaci, chirurgického zákroku a jiných nehod. Nezahrnuje ale náklady na léky ani zubní ošetření.

Platební možnosti

Cena kurzu musí být uhrazena ještě před začátkem kurzu a může být provedena takto:

Zrušení účasti nebo předčasný odjezd

Zaplacené zápisné je nevratné. Veškerá zrušení jazykových kurzů musí být oznámena v písemné formě nejpozději10 dní před začátkem plánovaného kurzu kanceláři Cervantes International. S vyjímkou zápisného 155 Euro, Vám vrátíme peníze za již zaplacený jazykový kurz. V případě, že z jakýchkoli důvodů nebudete moci pokračovat v již započatém jazykovém kurzu, zaplacené kurzovné Vám nemůže být vráceno.

Zpoždění a neúčast na jazykovém kurzu

Pokud přijedete později, prosím dejte nám vědět tuto skutečnost dopředu co nejdříve. V případě pozdějšího příjezdu Vám nebudou zmeškané hodiny jazykové výuky nahrazeny.

Transferová služba

Student, který si službu transferu zarezervuje, musí informovat o čase příletu a čísle letu ao jakékoli jeho změně. Pokud student uvede nesprávné údaje nebo nenahlásí změny, ztrácí službu bez nároku na vrácení peněz.

Mimořádné okolnosti

Svátky a Vánoce ve Španělsku

Během státních svátků neprobíhá výuka a veškeré hodiny odpadají. Pokud na jeden týden připadnou dva svátky, odpadá pouze jeden výukový den. Hodiny, které odpadnou, nemohou být nahrazeny. Pokud si rezervujete jednotýdenní nebo dvoutýdenní kurz a na dobu vašeho pobytu připadne státní svátek, automaticky nabídneme 50% slevu na zápisném (nevztahuje se na soukromé kurzy, jejichž hodiny se během týdne nahrazují). Je třeba vzít v potaz, že pokud ve Španělsku státní svátek připadne na neděli, přesouvá se tento svátek na pondělí. Soukromé hodiny se vždy nahrazují.

Prázdniny 2023

6. ledna, 28. února, 6. dubna, 7. dubna, 1. května, 15. srpna, 12. října, 1. listopadu, 6. prosince, 8. prosince, 25. prosince. Vánoční prázdniny: Od 25. prosince 2023 do 5. ledna 2024 (včetně)