Tento kurz je navržen pro všechny, kteří si přejí prohloubit znalosti nejen praktické ale i odborné španělštiny se zaměřením na následující tři obory:

 • Intenzivní + Business: Ve standartním kurzu se budete učit podle učebního plánu vaší úrovně španělštiny. Během hodin obchodní španělštiny si rozšíříte a procvičíte slovní zásobu a gramatické struktury, které se používají v obchodním světě a jsou vhodné pro služební cesty, obchodní korespondenci, všechny typy smluv a obchodní dokumenty, které se používají ve Španělsku. V kurzu se používají různé autentické materiály (naše učební materiály, speciální publikace, audiovizuální materiály, stejně tak jako internet).
 • Intenzivní + Cestovní Ruch: Tento kurz je navržen lidem, kteří se chtějí zdokonalit ve španělském jazyce se speciálním důrazem na svět cestovního ruchu. Především tedy jako doplněk jejich vzdělání nebo práci v oblasti turismu.
 • Spanish for Tourism in Malaga Spain
 • Intenzivní + hispánská studia: Program tohoto kurzu byl navržen tak, aby se studenti zdokonalovali ve své jazykové úrovni a to ve všech aspektech španělského jazyka za pomoci interaktivní metod a dále pak, aby navštěvovali lekce španělské historie, literatury, geografie, umění a probírali nejaktuálnější španělské otázky a témata. Tento kurz vám tak pomůže zdokonalit si a prohloubit znalosti kultury hispanofoního světa.
 • Intenzivní + Právní Španělština: Tento kurz účastníkům umožní rozumět právním textům a argumentacím, sepisovat dokumenty a správně se vyjadřovat právnickou terminologií; seznámí se navíc se španělským právním systémem a všemi institucemi a organizacemi, které jej tvoří. V tomto smyslu kurz shledají zajímavým a užitečným zejména nerodilí mluvčí, právní odborníci, ktěří rozvíjí nebo mají v úmyslu rozvíjet svoji profesionální kariéru ve Španělsku, nebo jejichž klienti požadují důkladnou znalost slovní zásoby, gramatických konstrukcí a španělského právního systému.

Tento kurz je podporován různými didaktickými materiály (našemi materiály, speciálními publikacemi, audiovisuálními materiály stejně tak jako internetem).

Praktické Informace
 • Počet lekcí za týden: 20+10
 • Délka kurzu: od 1 týdne do 4 týdnů
 • Úrovně: B1, B2, C1 a C2
 • Maximální počet studentů v jedné třídě: 10
 • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
 • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 10 lekcí odborné španělštiny (cestovní ruch, hispánská studia, právní španělština)

Ceník

Business, Cestovní Ruch, hispánská studia nebo Právní Španělština
INTENZIVNÍ + BUSINESS, CESTOVNÍ RUCH NEBO HISPÁNSKÁ STUDIA | B1-C2
cena za týden
360 €
INTENZIVNÍ + PRÁVNÍ ŠPANĚLŠTINA | B2-C2
cena za týden
470 €

Začátky kurzů 2024