Tento jazykový kurz Vám nabízí rychlou a efektivní přípravu na jazykové zkoušky DELE A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Důležitost zkoušek DELE
Kurzy španělštiny

Zkratka DELE znamená Diploma de Español como Lengua Extranjera, nebo též “Certifikát španělského jazyka jako jazyka cizího”. Je jediným certifikátem pro ne-rodilé mluvčí, který je oficiálně uznáván španělským Ministerstvem školství, kultury a sportu. Tento certifikát je po celém světě velmi žádaný a pro ty, kteří chtějí studovat nebo pracovat ve Španělsku nebo ve španělském prostředí, je nezbytností. Doporučujeme každému, kdo se účastní dlouhodobějších kurzů, aby na jejich konci tuto zkoušku složil.

Je šest úrovní zkoušek DELE:

Ve všech třídách máme extrémně vysoké procento těch, kteří zkoušku úspěšně dokončili: okolo 97%!


Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20
  • Délka kurzu: 1 a více týdnů
  • Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: 5
  • Průměrný počet studentů v jedné třídě: 1-2
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 20 lekcí přípravy na DELE
  • Ceník: přejdi na Ceník kurzů
  • Termíny zahájení: Jakékoliv pondělí v roce. Doporučuje se absolvovat kurz 2-4 týdny před samotnou zkouškou DELE

Termíny 2018 pro zkoušky DELE ve Španělsku:

Zkušební místa pro zkoušky DELE

V Malaze, dalších španělských městech a mnoha dalších zemích.