Tento jazykový kurz Vám nabízí rychlou a efektivní přípravu na jazykové zkoušky DELE A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Důležitost zkoušek DELE
Kurzy španělštiny

Zkratka DELE znamená Diploma de Español como Lengua Extranjera, nebo též “Certifikát španělského jazyka jako jazyka cizího”. Jedná se o certifikát, který potvrzuje úroveň znalostí španělského jazyka kterékokoliv uživatele, a který je oficiálně uznáván španělským Ministerstvem školství, kultury a sportu. Tento certifikát je po celém světě velmi žádaný a pro ty, kteří chtějí studovat nebo pracovat ve Španělsku nebo ve španělském prostředí, je nezbytností. Doporučujeme každému, kdo se účastní dlouhodobějších kurzů, aby na jejich konci tuto zkoušku složil.

Je šest úrovní zkoušek DELE:

Ve všech třídách máme extrémně vysoké procento těch, kteří zkoušku úspěšně dokončili: okolo 97%!

Praktické Informace
  • Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: 5
  • Průměrný počet studentů v jedné třídě: 1-2
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne

Ceník

DELE 20 (20 lekcí přípravy na DELE)
Zvláštní příprava na zkoušku DELE
Termíny zahájení 2024: 5. února; 1. dubna; 6. května; 17. června; 2. září; 7. října; 11. listopadu.
Délka kurzu: 1-4 týdny
Minimální počet studentů v jedné třídě: 1
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
350 € 600 € 850 € 1100 €
INTENZIVNÍ + DELE (20 Intenzivní + 10 lekcí na DELE/SIELE)
Zlepšete svou úroveň španělštiny při přípravě na zkoušku
Termíny zahájení: Jakékoliv pondělí v roce
Délka kurzu: 1-4 týdny
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
355 € 710 € 1065 € 1420 €

Termíny 2024 pro zkoušky DELE ve Španělsku:

Zkušební místa pro zkoušky DELE

V Malaze, dalších španělských městech a mnoha dalších zemích.

Cervantes EI je Instituto Cervantes uznávána jako zkušební centrum pro zkoušky DELE, SIELE a CCSE:

Examen DELE
Examen SIELE
Examen CCSE