Cervantes Malaga

Tento jazykový kurz je obdobou Intenzivního Kurzu Španělštiny. Nicméně, tento jazykový kurz Vám za pomoci efektivní metody umožní porozumět kulturním a sociálním aspektům španělského života. Lingvistické a komunikační dovednosti jsou rozvíjeny aktivní formou v hodinách španělštiny stejně tak jako v hodinách věnovaných španělské kultuře.

Náš vysoce strukturovaný sylabus Cervantes Vás naucí psát i vyjadrovat se s jistotou a to ve velmi krátkém case.

Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20+4
  • Délka kurzu: od 1 do 53 týdnů
  • Úroveň: všechny jazykové úrovně, od A1 až C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: 10
  • Průměrný počet studentů v jedné třídě: 5-6
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 4 lekce rozvíjení komunkačních schopností

Ceník

1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 5 týdnů 6 týdnů 7 týdnů 8 týdnů + další týden
225 € 420 € 630 € 820 € 1.025 € 1.230 € 1.435 € 1.560 € 195 €
12 týdnů 16 týdnů 20 týdnů 24 týdnů 28 týdny 32 týdnů 36 týdnů + další týden
2.160 € 2.800 € 3.400 € 3.960 € 4.480 € 4.960 € 4.860 € 130 €

Začátky kurzů 2018

Začátky kurzů 2019