Cervantes Malaga

Tento jazykový kurz je obdobou Intenzivního Kurzu Španělštiny. Nicméně, tento jazykový kurz Vám za pomoci efektivní metody umožní porozumět kulturním a sociálním aspektům španělského života. Lingvistické a komunikační dovednosti jsou rozvíjeny aktivní formou v hodinách španělštiny stejně tak jako v hodinách věnovaných španělské kultuře.

Náš vysoce strukturovaný sylabus Cervantes Vás naucí psát i vyjadrovat se s jistotou a to ve velmi krátkém case.

Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20+4 (od pondělí do pátku)
  • Délka kurzu: od 1 do 53 týdnů
  • Jazykové úrovně: všechny jazykové úrovně podle SERR, od A1 po C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: 10
  • Průměrný počet studentů v jedné třídě: 5-6
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 4 lekce rozvíjení komunkačních schopností

Ceník

Intenzivní kurz plus (20+4)
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny + další týden 8 týdnů + další týden
225 € 450 € 675 € 820 € 205 € 1.560 € 195 €
Dlouhodobý kurz španělštiny
12 týdnů + další týden 24 týdnů + další týden 32 týdnů + další týden
2.160 € 180 € 3.960 € 165 € 4.800 € 150 €

Začátky kurzů 2024