Dlouhodobý kurz španělštiny (36+ týdnů)

Tento kurz představuje formu kompletního pohroužení se do španělského “života” a kultury.

Lekce španělštiny

Je určen zájemcům, kteří nemají buď žádnou nebo velmi malou znalost španělského jazyka, a kteří chtějí ve Španělsku strávit delší čas.

V tomto jazykovém kurzu se naučíte pokrokovou a efektivní metodou projevu psanému i mluvenému a to za využití učebních plánů Cervantes pro každou jazykovou úroveň, od úrovně A1 až po úroveň C1 a budete mít možnost připravit se na jazykovou zkoušku DELE superior.

Během svého pobytu budete mít také možnost se plně seznámit se španělskou kulturou a to nejen v lekcích kultury ale i v každodením životě, kde se o své zážitky budete dělit se svými kolegy, učiteli a přáteli.

Mezinárodní jazyková škola Cervantes Vám zaručuje, že po absolvování kurzu úrovně C1 budete španělštinu ovládat na velmi dobré úrovni.

Dlouhodobý kurz španělštiny (24+ týdnů)

Průběh tohoto jazykového kurzu je stejný jako u ročního kurzu, s tím rozdílem, že Vaše dosažené jazykové znalosti budou na úrovni B2 s možností složení jazykové zkoušky DELE Nivel Intermedio.

Dlouhodobý kurz španělštiny (12+ týdnů)

V závislosti na úrovni jazykových znalostí každého studenta na počátku studijního pobytu můžete dosáhnout úrovně B1, B2 nebo C1 s možností složení jazykové zkoušky DELE Nivel Inicial, DELE Nivel Intermedio a DELE Nivel Superior.

Praktické informace
 • Počet lekcí za týden: 20, 20+4 nebo 20+10 (španělština+lekce věnované španělské kultuře)
 • Délka kurzu: od 12 do 36 týdnů
 • Úrovně:
  • Dlouhodobý kurz španělštiny (36+ týdnů): A1
  • Dlouhodobý kurz španělštiny (24+ týdnů): A1 a A2
  • Dlouhodobý kurz španělštiny (12+ týdnů): A1, A2 a B1
 • Maximální počet studentů v jedné třídě: 10
 • Průměrný počet studentů v jedné třídě: 5-6
 • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
 • Skladba výuky v jazykovém kurzu:
  • Dlouhodobý kurz - Intenzivní: 20 lekcí za týden: 10 lekcí gramatika a slovní zásoba, 10 lekcí rozvíjení lingvistických a komunikačních schopností
  • Dlouhodobý kurz - Intenzivní plus: 20+4 lekcí za týden: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 4 lekce věnované španělské kultuře
  • Dlouhodobý kurz Super Intenzivní plus: 20+10 lekcí za týden: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 10 lekcí věnovaných španělské kultuře
 • Ceník: přejdi na Ceník kurzů

Začátky kurzů 2018