Tento kurz je navržen pro všechny, kteří si přejí prohloubit znalosti nejen praktické ale i odborné španělštiny se zaměřením na následující tři obory:

  • Intenzivní + Cestovní Ruch: Tento kurz je navržen lidem, kteří se chtějí zdokonalit ve španělském jazyce se speciálním důrazem na svět cestovního ruchu. Především tedy jako doplněk jejich vzdělání nebo práci v oblasti turismu.
  • Spanish for Tourism in Malaga Spain
  • Intenzivní + hispánská studia: Program tohoto kurzu byl navržen tak, aby se studenti zdokonalovali ve své jazykové úrovni a to ve všech aspektech španělského jazyka za pomoci interaktivní metod a dále pak, aby navštěvovali lekce španělské historie, literatury, geografie, umění a probírali nejaktuálnější španělské otázky a témata. Tento kurz vám tak pomůže zdokonalit si a prohloubit znalosti kultury hispanofoního světa.
  • Intenzivní + Právní Španělština: Tento kurz účastníkům umožní rozumět právním textům a argumentacím, sepisovat dokumenty a správně se vyjadřovat právnickou terminologií; seznámí se navíc se španělským právním systémem a všemi institucemi a organizacemi, které jej tvoří. V tomto smyslu kurz shledají zajímavým a užitečným zejména nerodilí mluvčí, právní odborníci, ktěří rozvíjí nebo mají v úmyslu rozvíjet svoji profesionální kariéru ve Španělsku, nebo jejichž klienti požadují důkladnou znalost slovní zásoby, gramatických konstrukcí a španělského právního systému.

Tento kurz je podporován různými didaktickými materiály (našemi materiály, speciálními publikacemi, audiovisuálními materiály stejně tak jako internetem).

Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20+10
  • Délka kurzu: od 1 týdne do 4 týdnů
  • Úrovně: B1, B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: Intenzivní kurz, 10. Lekce odborné španělštiny, 1
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 20 lekcí zaměřených na jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), 10 lekcí odborné španělštiny (cestovní ruch, hispánská studia, právní španělština)

Ceník

INTENZIVNÍ + CESTOVNÍ RUCH | B1-C2
1 týden 2 týdny 3 týdny
360 € 680 € 1.020 €
INTENZIVNÍ + HISPÁNSKÁ STUDIA | B1-C2
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
360 € 680 € 1.020 € 1.360 €
INTENZIVNÍ + PRÁVNÍ ŠPANĚLŠTINA | B2-C2
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
470 € 865 € 1.305 € 1.745 €

Začátky kurzů 2023