Ten kurs jest dla nauczycieli, dla których hiszpański nie jest jęykiem ojczystym i którzy chcą odświeżyć, pogłębić i udoskonalić swoją wiedzę z języka hiszpańskiego.

kursu nauczycielskiego

Na tym specjalnym kursie poznasz najbardziej powszechne i najnowsze metody nauczania język hiszpańskiego oraz różne dydaktyczne techniki, które udoskonalą twoją pracę.

Kurs rozwija praktyczne aspekty interaktywnej nauki języka przy zastosowaniu różnorodnych materiałów dydaktycznych (audiowizualnych, internetu, gier, materiałów drukowanych itd.), różnych typów nauczania, oceny uczniów, rozwiązywania pojawiających się w klasie problemów itd.

Informacje praktyczne
 • Ilość lekcji w tygodniu: 30
 • Okres trwania: 1 lub 2 tygodnie
 • Poziomy: B2, C1 i C2
 • Ceny: zobacz cennik
Przeczytaj więcej o naszym kursie dla nauczycieli ELE (hiszpański jako język obcy)

Przygotowanie:

Kurs ten, przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego, zapewnia nabycie nowych umiejętności językowych i dydaktycznych, które owi nauczyciele mogą potem stosować podczas swoich zajęć. Kurs dostarczy nauczycielom wiadomości na temat najnowszych trendów metodologicznych w nauczaniu języka hiszpańskiego, dzięki niemu bedą oni mogli poznać wszystkie umiejętności, które potrzebuje nauczyciel hiszpańskiego, jak również różne środki i strategie nauczania.
Konstrukcja kursu ma na celu rozwijanie praktycznych aspektów interaktywnej nauki języka, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie różnych materiałów dydaktycznych (audiowizualnych, Internetu, gier, materiałów pisemnych, itp.), na rodzaj zajęć, ocenienie uczniów, rozwiązanie problemów pojawiających się na zajęciach etc.

* Do uczestnikow kursu zostanie wysłany kwestionariusz analizy potrzeb, który zawiera również możliwe tematy poruszane na kursie, po to by nauczyciel mógł poselekcjonować je w kolejności preferencji. Kwestionariusz należy wypełnić i odesłać z miesięcznym wyprzedzeniem. Korepetycje dostosowane bedą do zainteresowań uczestników.

Cele:

Metodologia:

Konstrukcja kursu ma na celu rozwój praktycznych aspektów interaktywnej nauki języka, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie różnych materiałów dydaktycznych (audiowizualnych, Internetu, gier, materiałów pisemnych, itp.), rodzaj zajęć, ocenianie uczniów,rozwiązanie problemów pojawiających się na zajęciach etc.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną, w której uczestnicy mogaą nie tylko dogonić, pod względem metodologicznym, trendy dzisiejszej nauki języka hiszpańskiego, różne umiejętności potrzebne nauczycielowi tego jezyka, środki i strategie, ale również zastanowić się nad własnymi doświadczeniami edukacyjnymi, wymienić swoje pomysły z innymi uczestnikami oraz poprawić swój poziom jezyka hiszpańskiego.

Kontynuacja

Pozostaniemy w kontakcie z uczestnikami kursu poprzez Internet i e-mail, rozwiązując wszelkie pojawiające się wątpliwości, doradzając w zakresie różnych aspektów nauczania języka hiszpańskiego, oceny materiałów i wymiany doświadczeń.

Plan dnia

Dokładny harmonogram zajęć przygotowany jest zgodnie z potrzebami uczestniczących nauczycieli począwszy od kwestionariusza, który jest wysyłany przed rozpoczęciem kursu. Tak więc program kursu może być różny - w zależności od potrzeb i wymagań uczestników. Poniższy schemat jest zatem przykładem najpowszechniejszych tematów na kursie.

Temas obligatorios:

 • Elemental querido watson
 • Expresiones idiomáticas
 • Pasados
 • Por y para vosotros
 • Renovando nuestra clase
 • Ser y estar
 • Subjuntivo
 • Verbos con o sin preposición

Temas optativos:

 • Cómo enseñar cine en la clase de ele
 • Cómo enseñar cultura en la clase de ele
 • Cómo enseñar literatura en la clase de ele
 • Cómo fomentar la expresión oral en clase
 • Cuentos para pensar
 • DELE
 • El romanticismo español
 • Franquismo
 • Generación del 27
 • Juego serio y gamificación
 • Jugar es cosa seria
 • Marco común europeo de referencia
 • Neruda
 • Misterios y enigmas en la clase de ele
 • Canciones en el aula de ele

Daty rozpoczęcia 2019