Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chcą poprawić swój ogólny poziom języka hiszpańskiego, rozwijając jednocześnie umiejętność posługiwania się językiem w jednym z trzech następujących szczególnych obszarów zagadnień:

 • Intensywny + Hiszpański w biznesie: Na kursie standardowym będziesz realizować program zajęć zgodnie z twoim poziomem. Podczas zajęć z dziedziny handlowej będziesz poznawać struktury i słownictwo przydatne w negocjacjach handlowych, w prowadzeniu korespondencji, a także poznasz różne typy kontraktów i dokumentów handlowych, stosowanych w Hiszpanii. Kurs jest wspomagany przez różnego rodzaju materiały dydaktyczne (nasze materiały szkoleniowe, specjalne publikacje, środki audiowizualne jak również internet).
 • Intensywny + Turystyka: Ten kurs jest przeznaczony dla ludzi, którzy chcą uczyć się lub doskonalić swój hiszpański w określonej dziedzinie, szczególnie dla hotelarzy, przewodników i pracowników biur turystycznych.
 • Español para turistas en Málaga España
 • Intensywny + kultura Hiszpanii: Program został tak zbudowany, aby dać uczniom możliwość nauki hiszpańskiego na ich poziomie, za pomocą interaktywnych systemów, które są oparte na przyswajaniu lingwistycznych umiejętności. W szczególności będziesz poznawać historię, literaturę, geografię, sztukę, powszechne hiszpańskie zagadnienia itd. To wszystko pomoże ci zbliżyć się i pogłębić wiedzę o zasadniczych, kulturalnych aspektach tworzących rzeczywisty hiszpański świat.
 • Intensywny + prawniczy język hiszpański: Pozwoli uczestnikom na zrozumienie tekstów i argumentacji prawnych, redagowanie dokumentów i na poprawne wyrażanie się w żargonie prawniczym. Ponadto uczestnicy kursu poznają hiszpański system prawny oraz jego instytucje i organy, które go tworzą. Właśnie dlatego będzie to szczególnie interesujące i przydatne dla prawników niemówiących po hiszpańsku, którzy chcą bądź starać się będą rozwijać swoją karierę zawodową w Hiszpanii, jak również dla tych, których klienci wymagają gruntownej znajomości słownicta, konstrukcji gramatycznych i hiszpańskiego systemu prawnego.

Kurs jest wspomagany przez różnego rodzaju materiały dydaktyczne (materiały przygotowane przez nas, specjalne publikacje, śroedki audiowizualne takie jak internet.)

Informacje praktyczne
 • Ilość lekcji w tygodniu: 20+10
 • Okres trwania: od 1 do 4 tygodni
 • Poziomy: B1, B2, C1 i C2
 • Maksymalna ilość uczniów w klasie: 10
 • Godziny zajęć: rano i po południu
 • Kompozycja kursu: Rozwijanie umiejętności językowych na 20 lekcjach integrujących cztery podstawowe sprawności (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie), i 10 lekcji języka hiszpańskiego z zakresu wybranej specjalizacji (turystyka, iberystyka, język hiszpański prawny i prawniczy)

Ceny

INTENSYWNY + HISZPAŃSKI W BIZNESIE, TURYSTYKA LUB KULTURA HISZPANII | B1-C2
cena za tydzień
360 €
INTENSYWNY + PRAWNICZY JĘZYK HISZPAŃSKI | B2-C2
cena za tydzień
470 €

Daty rozpoczęcia 2024