Podmiot odpowiedzialny: Tożsamość: Cervantes & Cervantes Debla, S.L. - NIP: B29693090 Adres pocztowy: avenida Juan Sebastián Elcano, 89 29017 Malaga (Hiszpania) Nr telefonu: 952295378 Adres e-mail: info@escuelacervantes.org

"W imieniu firmy wykorzystujemy przekazywane nam informacje wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi lub dokonania rozliczenia za tę usługę. Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania relacji biznesowych lub wypełnienia wieloletnich zobowiązań prawnych. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których zaistnieje obowiązek prawny. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących tego, w jaki sposób firma Cervantes & Cervantes Debla, S.L. traktuje Jego dane, a więc prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia wszystkich danych, których przechowywanie i przetwarzanie nie jest już konieczne."