INSTITUTO CERVANTES
INSTYTUT CERVANTESA

«Cervantes Escuela Internacional ha obtenido la acreditación del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con las condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera».

EEA
EEA

Cervantes International jest członkiem założycielskiego Stowarzyszenia  “Español en Andalucía”, którego głównym celem jest wspieranie i gwarancja jakości nauczania w stowarzyszonych szkołach.

EEA reprezentuje interesy  szkół członkowskich  w lokalnych, autonomicznych i państwowych instytucjach. Dlatego nasze Stowarzyszenie utrzymuje ścisłe kontakty z Rządem Andaluzji, tak jak z biurami turystycznymi, ambasadami, konsulatami, uniwersytetami i innymi oficjalnymi centrami z całego świata. W tym samym czasie EEA współpracuje z izbami handlowymi wielu andaluzyjskich stolic, które zapewniają studentom EEA dostęp do oficjalnych egzaminów handlowych.

FEDELE
FEDELE

Cervantes International jest również członkiem Państwowej Federacji Szkół Języka Hiszpańskiego. 

Federacja Szkół Nauczania Języka Hiszpańskiego dla Obcokrajowców skupia wszystkie Stowarzyszenia Szkół Języka Hiszpańskiego z różnych, autonomicznych regionów Hiszpanii.

Jej głównym celem jest reprezentowanie szkół członkowskich w kontaktach z Rządem Hiszpanii i profesjonalna ochrona interesów swoich członków.

ELITE
ELITE

Cervantes International jest także  członkiem ELITE, ponadpaństwowej federacji zrzeszającej ponad 300 szkół w Unii Europejskiej, które zajmują się nauczaniem języka hiszpańskiego.  Ponad trzysta szkół tworzy Federację ELITE bezpośrednio z Państwowymi Stowarzyszeniami:

United Kingdom: ARELS -Association of Recognised English Language Services

Italy: ASILS Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda

France: SOUFFLE, Groupement professionnel des organismes d'enseignement du francais langue étrangère

Spain: FEDELE, Federación Nacional de Escuelas de Español

Portugal: AEPLE Associação de Escolas Privadas de Português Lingua Estrangeira

NACEM
NACEM

Cervantes International jest członkiem Stowarzyszenia Języka Hiszpańskiego w Maladze. Nasze stowarzyszenie utrzymuje ścisłe kontakty z Izbą Handlowa w Maladze.

IZBA HANDLOWA W MALADZE
ACEM

Cervantes International jest członkiem Izby handlowej w Maladze. Nasi studenci mogą uczestniczyć w specjalnych kursach biznesowych i przystąpić do egzaminów Izby Handlowej w Maladze lub Madrycie, otrzymując certyfikat Izby Handlowej.

CSN
CSN Accredited Spanish School

Szkoła Cervantes International jest akredytowana przez szwedzki CSN i nasi studenci mogą otrzymać dotacje, aby uczyć się w szkole Cervantes International.

BILDUNGSURLAUB
Bildungsurlaub

Szkoła Cervantes International jest uznana  przez federalny rząd w Hamburgu i zaliczona do programu “Bildungsurlaub”. Aby skorzystać z tego programu studenci powinni uczestniczyć w „Super Intensywnym Kursie Języka Hiszpańskiego” przez minimum dwa tygodnie. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.weiterbildung-hamburg.de