INSTITUTO CERVANTES
INSTYTUT CERVANTESA

Szkoła Cervantes International stanowi część sieci akredytowanych przez Instytut Cervantesa centrów języka hiszpańskiego. Instytut Cervantesa wyraźnie identyfikuje szkołę Cervantes International jako centrum z wysokim standardem dostarczanych usług. Wszystkie szkoły języka hiszpańskiego, będące częścią akredytowanej sieci Instytutu Cervantesa spełniają prawne i akademickie wymogi, które są poddawane szczegółowej analizie co dwa lata przez komisję oceniającą Instytutu Cervantesa. Między innymi analizowane są poniższe aspekty:

Zajęcia akademickie i jakość nauczania

Wyposażenie i udogodnienia

Organizacja administracji

Renoma

Dlatego też studenci, którzy wybierają nasza szkołę, aby w Hiszpanii uczyć sie języka hiszpańskiego mogą być pewni, że podjęli dobrą decyzję.

EEA
EEA

Cervantes International jest członkiem założycielskiego Stowarzyszenia  “Español en Andalucía”, którego głównym celem jest wspieranie i gwarancja jakości nauczania w stowarzyszonych szkołach.

Wszystkie szkoły zrzeszone w  EEA otrzymały certyfikat jakości Cervantes Institute Certificate of Accreditation lub Certyfikat Jakości Nauczania Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego (CEELE), przyznany przez Uniwersytet Alcalá de Henares. Wszystkie szkoły są okresowo poddawane profesjonalnej, pedagogicznej inspekcji, która gwarantuje, że nauczanie oferowane przez EEA jest najwyższej jakości.

EEA reprezentuje interesy  szkół członkowskich  w lokalnych, autonomicznych i państwowych instytucjach. Dlatego nasze Stowarzyszenie utrzymuje ścisłe kontakty z Rządem Andaluzji, tak jak z biurami turystycznymi, ambasadami, konsulatami, uniwersytetami i innymi oficjalnymi centrami z całego świata. W tym samym czasie EEA współpracuje z izbami handlowymi wielu andaluzyjskich stolic, które zapewniają studentom EEA dostęp do oficjalnych egzaminów handlowych. Innym, fundamentalnym celem EEA jest przygotowanie akademickiego programu, w stałej współpracy z Instytutem Cervantesa oraz innymi instytucjami, zajmującymi się nauczaniem języka hiszpańskiego.

FEDELE
FEDELE

Cervantes International jest również członkiem Państwowej Federacji Szkół Języka Hiszpańskiego. 

Federacja Szkół Nauczania Języka Hiszpańskiego dla Obcokrajowców skupia wszystkie Stowarzyszenia Szkół Języka Hiszpańskiego z różnych, autonomicznych regionów Hiszpanii.

Jej głównym celem jest reprezentowanie szkół członkowskich w kontaktach z Rządem Hiszpanii i profesjonalna ochrona interesów swoich członków. Wszystkie szkoły zrzeszone w FEDELE uzyskały kwalifikację Instytutu Cervantesa lub CEELE, a kursy języka hiszpańskiego i wszystkie dostarczane studentom usługi zapewnienie najwyższej jakości.

ELITE
ELITE

Cervantes International jest także  członkiem ELITE, ponadpaństwowej federacji zrzeszającej ponad 300 szkół w Unii Europejskiej, które zajmują się nauczaniem języka hiszpańskiego.  Ponad trzysta szkół tworzy Federację ELITE bezpośrednio z Państwowymi Stowarzyszeniami:

United Kingdom: ARELS -Association of Recognised English Language Services

Italy: ASILS Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda

France: SOUFFLE, Groupement professionnel des organismes d'enseignement du francais langue étrangère

Spain: FEDELE, Federación Nacional de Escuelas de Español

Portugal: AEPLE Associação de Escolas Privadas de Português Lingua Estrangeira

ACEM
ACEM

Cervantes International jest członkiem Stowarzyszenia Języka Hiszpańskiego w Maladze. Nasze stowarzyszenie utrzymuje ścisłe kontakty z Izbą Handlowa w Maladze.

IZBA HANDLOWA W MALADZE
ACEM

Cervantes International jest członkiem Izby handlowej w Maladze. Nasi studenci mogą uczestniczyć w specjalnych kursach biznesowych i przystąpić do egzaminów Izby Handlowej w Maladze lub Madrycie, otrzymując certyfikat Izby Handlowej.

CSN
CSN Accredited Spanish School

Szkoła Cervantes International jest akredytowana przez szwedzki CSN i nasi studenci mogą otrzymać dotacje, aby uczyć się w szkole Cervantes International.

BILDUNGSURLAUB
Bildungsurlaub

Szkoła Cervantes International jest uznana  przez federalny rząd w Hamburgu i zaliczona do programu “Bildungsurlaub”. Aby skorzystać z tego programu studenci powinni uczestniczyć w „Super Intensywnym Kursie Języka Hiszpańskiego” przez minimum dwa tygodnie. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.weiterbildung-hamburg.de