Español para Abogados

Kurs ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenie językowe w obszarze zawodowym, sytuując się między ofertą szkoleniową w języku hiszpańskim z Fines Específicos (EFE – kursy specjalistyczne).

Pozwoli uczestnikom na zrozumienie tekstów i argumentacji prawnych, redagowanie dokumentów i na poprawne wyrażanie się w żargonie prawniczym. Ponadto uczestnicy kursu poznają hiszpański system prawny oraz jego instytucje i organy, które go tworzą. 

Właśnie dlatego będzie to szczególnie interesujące i przydatne dla prawników niemówiących po hiszpańsku, którzy chcą bądź starać się będą rozwijać swoją karierę zawodową w Hiszpanii, jak również dla tych, których klienci wymagają gruntownej znajomości słownicta, konstrukcji gramatycznych i hiszpańskiego systemu prawnego.

Informacje praktyczne:
 • Poziomy: B2, C1 i C2
 •  maks. liczba uczniów w klasie: 6
 • Harmonogram zajęć tygodniowego kursu (od poniedziałku do piątku): 20 szkoleń z zakresu kursu prawniczego języka hiszpańskiego
 • Łączna liczba 50 minutowych zajęć: 20
Przeczytaj więcej o naszym kursie dla prawników

Adresaci kursu

Ten kurs przeznaczony jest ogólnie dla prawników, a zwłaszcza do adwokatów, urzędników i tłumaczy, a także dla studentów prawa z ostatniego cyklu.

Poziom szkolenia

Zgodnie z Marco Común Europeo de Referencia (Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy), kurs jest prowadzony na poziomach B2, C1 i C2.

CELE

Po pierwsze, kurs ma na celu przysposobić uczestnika do:

Ale poza wiedzą jedynie lingwistyczną,  kurs języka hiszpański dla prawników ma na celu przybliżenie uczniom także:

Zawartość (spis treści kursu)

 1. Introducción: el sistema jurídico español.
 2. El lenguaje jurídico.
 3. Vocabulario jurídico.
 4. Las ramas del derecho:
  • - Derecho procesal.
  • - Derecho interno y derecho internacional.
  • - Derecho laboral.
  • - Derecho civil.
  • - Derecho penal.
  • - Derecho tributario y financiero.
 5. Los contratos.
 6. Los delitos.
 7. Las reclamaciones.

METODYKA

Zastosowanie metodyki teoretyczno-praktycznej. Każdy moduł składa się z następujących elementów:

Oprócz słuchania i oglądania materiałów wideo, teoretycznych prezentacji i lektur, uczestnicy rozwijać będą także różnorodne usposobienia takie jak praca ze stadiami przypadków, redagowanie różnego rodzaju dokumentów i tekstów prawnych, ustne wystąpienia itd.

Akredytacja

Obecność na kursie jest obowiązkowa, nieobecności w żadnym przypadku nie mogą przekroczyć 15% całkowitego czasu trwania kursu.

Tylko uczestnicy, którzy spełniają ten wymóg otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie wydany przez Szkołę Międzynarodową Cervantes.

Ceny

1 tydzień 2 tygodnie
580 € 1.050 €

Daty rozpoczęcia 2024

Uwaga: Rejestracja na kurs musi zostać wykonana z przynajmniej miesięczym wyprzedzeniem od daty rozpoczęcia wybranego kursu