Liczba uczniów w klasie

Maksymalna 10, średnia 5.

W przypadku, gdy tylko 1 lub 2 uczniów jest zapisanych na kurs w tej samej grupie poziomów, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany kursu grupowego na program prywatny lub półprywatny. W takim przypadku godziny zajęć zostaną zmniejszone o 50%.
Studenci nie otrzymają rekompensaty finansowej wynikającej ze skrócenia czasu trwania zajęć.
Dyrekcja szkoły uzasadnia redukcję czasu tym faktem, że uczniowie i tak zyskają, ucząc się w mniejszej grupie, z nauczycielem, który będzie mógł skupić się na ich indywidualnych potrzebach, i co bedzie miało bardzo pozytywny wpływ na ich proces przyswajania języka.
Szkoła zastrzega sobie prawo o poinformowaniu ucznia o redukcji czasu trwania lekcji przed zajęciami lub w dowolnym momencie trwania kursu.

Poziomy /Testy

W każdy poniedziałek o godz. 8:00 przeprowadzany jest test kwalifikujący do odpowiedniej grupy. W tygodniach, w których w poniedziałek przypada święto, test będzie przeprowadzony we wtorek o godz. 8:00

Certyfikaty/Oceny

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma:

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się zarówno w systemie dwuzmianowym - rannym i popoludniowym, w zależności od rodzaju kursu oraz innych przyczyn akademickich (Super Intensywny Plus,  Intensywny plus,  Intesywny bądź łączony, etc.)
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub składu grup, jednak o tym fakcie, musi poinformować studentów co najmniej z godzinnym wyprzedzeniem.
Student nie może, w żadnym przypadku, wybrać swojego harmonogram, włączając w to także kursy prywatne.

Daty rozpoczęcia

Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek z wyjątkiem kursów dla początkujących, które rozpoczynają się co 2 lub 3 tygodnie.

Minimalny wiek uczestników

16 lat (lub 14 lat jeżeli niepełnoletni ma pozwolenie swojego rodzica lub prawnego opiekuna).

Zakwaterowanie

Rezerwacja zakwaterowania jest tygodniowa. Zarezerwujemy ci pokój u rodziny hiszpańskiej lub w mieszkaniu od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu (niedziela) do soboty, po zakończeniu kursu. Cena zakwaterowania jest podana za osobę na tydzień i zawiera wszystkie koszty eksploatacyjne.

Potwierdzenie rejestracji

Po otrzymaniu twojego formularza rejestracyjnego, i opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, otrzymasz od nas kompletną dokumentację zawierającą broszurę informacyjną, potwierdzenie rejestracji oraz łączny rachunek, który zawiera wszystkie koszty twojego pobytu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie zapisani na kurs językowy w szkole Cervantes Escuela Internacional muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Radzimy wszystkim członkom UE posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego-druk E111. Jeśli będziesz potrzebować opieki medycznej, wraz z dokumentem ubezpieczenia i rachunkiem za wizytę lekarską będziesz mógł uzyskać w swoim kraju zwrot kosztów leczenia. Zalecamy również, aby uczniowie z krajów nie należących do UE posiadali ubezpieczenie zdrowotne dostarczone przez Cervantesa, które gwarantuje zwrot kosztów wszystkich rodzajów opieki medycznej, włączając wizyty lekarskie, hospitalizację, leczenie i indywidualne wypadki. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia stomatologicznego i nie zawiera zwrotu kosztów za leki i recepty wypisane poza szpitalem.

Sposoby płatności

Anulowanie lub wcześniejsze zakończenie kursu

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z kursu musi zostać przekazana w formie pisemnej, co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, do sekretariatu szkoły Cervantes Escuela Internacional, który jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pieniędzy które zostały opłacone z góry, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, z tytułu rezerwacji zakwaterowania. W przypadku braku twojej obecności lub przerwania kursu, koszty programu nie zostaną zwrócone.

Opóźnienie przyjazdu i nieprzybycie

Jeśli masz zamiar przyjechać później musisz poinformować nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli przyjedziesz później, nie będziesz mieć możliwości odrobienia straconych godzin.

Wyjątkowe okoliczności

Dni świąteczne w Hiszpanii oraz przerwa Bożonarodzeniowa

Lekcje nie odbywają się w dni świąteczne, ani nie są odrabiane. Jeżeli w danym tygodniu są 2 dni wolne od pracy, szkoła będzie nieczynna tylko w jednym dniu. Musisz uwzględnić fakt, że jeśli święto przypada w niedzielę, to automatycznie poniedziałek staje sie dniem wolny od pracy. Jednak stracone godziny indywidualnych lekcji zawsze mogą być odrobione.

Dni wolne 2020

6 stycznia; 28 lutego; 9 & 10 kwietnia; 1 maja; 15 i 19 sierpnia; 8 września; 2 listopada; 7 i 8 grudnia. Przerwa Bożonarodzeniowa: od 21-go grudnia 2020 do 1-go stycznia, 2021.