Aktualizacja Covid-19: Jeśli z przyczyn od nas niezależnych szkoła będzie musiała częściowo lub całkowicie zamknąć swoją siedzibę, uczniowie, których to dotyczy, otrzymają zajęcia online lub będą mieli możliwość przełożenia zajęć na okres do jednego roku.

Liczba uczniów w klasie

Maksymalna 10, średnia 5.

W przypadku, gdy tylko 1 lub 2 uczniów jest zapisanych na kurs w tej samej grupie poziomów, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany kursu grupowego na program prywatny lub półprywatny. W takim przypadku godziny zajęć zostaną zmniejszone o 50%.
Studenci nie otrzymają rekompensaty finansowej wynikającej ze skrócenia czasu trwania zajęć.
Dyrekcja szkoły uzasadnia redukcję czasu tym faktem, że uczniowie i tak zyskają, ucząc się w mniejszej grupie, z nauczycielem, który będzie mógł skupić się na ich indywidualnych potrzebach, i co bedzie miało bardzo pozytywny wpływ na ich proces przyswajania języka.
Szkoła zastrzega sobie prawo o poinformowaniu ucznia o redukcji czasu trwania lekcji przed zajęciami lub w dowolnym momencie trwania kursu.

Poziomy /Testy

W każdy poniedziałek o godz. 8:00 przeprowadzany jest test kwalifikujący do odpowiedniej grupy. W tygodniach, w których w poniedziałek przypada święto, test będzie przeprowadzony we wtorek o godz. 8:00

Certyfikaty/Oceny

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma:

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się zarówno w systemie dwuzmianowym - rannym i popoludniowym, w zależności od rodzaju kursu oraz innych przyczyn akademickich (Super Intensywny Plus,  Intensywny plus,  Intesywny bądź łączony, etc.)
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub składu grup, jednak o tym fakcie, musi poinformować studentów co najmniej z godzinnym wyprzedzeniem.
Student nie może, w żadnym przypadku, wybrać swojego harmonogram, włączając w to także kursy prywatne.

Daty rozpoczęcia

Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek z wyjątkiem kursów dla początkujących, które rozpoczynają się co 2 lub 3 tygodnie.

Minimalny wiek uczestników

16 lat (lub 14 lat jeżeli niepełnoletni ma pozwolenie swojego rodzica lub prawnego opiekuna).

Zakwaterowanie

Rezerwacja zakwaterowania jest tygodniowa. Zarezerwujemy ci pokój u rodziny hiszpańskiej lub w mieszkaniu od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu (niedziela) do soboty, po zakończeniu kursu. Cena zakwaterowania jest podana za osobę na tydzień i zawiera wszystkie koszty eksploatacyjne.

Potwierdzenie rejestracji

Po otrzymaniu twojego formularza rejestracyjnego, i opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, otrzymasz od nas kompletną dokumentację zawierającą broszurę informacyjną, potwierdzenie rejestracji oraz łączny rachunek, który zawiera wszystkie koszty twojego pobytu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie zapisani na kurs językowy w szkole Cervantes Escuela Internacional muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Radzimy wszystkim członkom UE posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego-druk E111. Jeśli będziesz potrzebować opieki medycznej, wraz z dokumentem ubezpieczenia i rachunkiem za wizytę lekarską będziesz mógł uzyskać w swoim kraju zwrot kosztów leczenia. Zalecamy również, aby uczniowie z krajów nie należących do UE posiadali ubezpieczenie zdrowotne dostarczone przez Cervantesa, które gwarantuje zwrot kosztów wszystkich rodzajów opieki medycznej, włączając wizyty lekarskie, hospitalizację, leczenie i indywidualne wypadki. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia stomatologicznego i nie zawiera zwrotu kosztów za leki i recepty wypisane poza szpitalem.

Sposoby płatności

Anulowanie lub wcześniejsze zakończenie kursu

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z kursu musi zostać przekazana w formie pisemnej, co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, do sekretariatu szkoły Cervantes Escuela Internacional, który jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pieniędzy które zostały opłacone z góry, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, z tytułu rezerwacji zakwaterowania. W przypadku braku twojej obecności lub przerwania kursu, koszty programu nie zostaną zwrócone.

Opóźnienie przyjazdu i nieprzybycie

Jeśli masz zamiar przyjechać później musisz poinformować nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli przyjedziesz później, nie będziesz mieć możliwości odrobienia straconych godzin.

Wyjątkowe okoliczności

Dni świąteczne w Hiszpanii oraz przerwa Bożonarodzeniowa

Lekcje nie odbywają się w dni świąteczne, ani nie są odrabiane. Jeżeli w danym tygodniu są 2 dni wolne od pracy, szkoła będzie nieczynna tylko w jednym dniu. Musisz uwzględnić fakt, że jeśli święto przypada w niedzielę, to automatycznie poniedziałek staje sie dniem wolny od pracy. Jednak stracone godziny indywidualnych lekcji zawsze mogą być odrobione.

Dni wolne 2022

28 lutego; 15 kwietnia; 2 maja; 15 sierpnia; 8 września; 12 październik; 1 listopada; 6 grudnia. Przerwa Bożonarodzeniowa: od 26-go grudnia 2022 do 6-go stycznia, 2023.