Liczba minut na lekcję

50 minut na lekcję.

Na przykład, jeśli zarezerwujesz kurs „Intensywny 20”, otrzymasz 20 lekcji tygodniowo, 4 lekcje dziennie (od poniedziałku do piątku). To byłoby 20 x 50 = 1000 minut tygodniowo.

Liczba uczniów w klasie

Maksymalnie 10, średnio: 6. Szkolenie nauczycieli: Maks. 12. Program Junior: Maks. 15. Grupy: do uzgodnienia.

Jeśli na tym samym poziomie kursów ogólnych jest tylko 2 uczniów, 20 lekcji tygodniowo zostanie dostosowanych do 15 lekcji półprywatnych lub dostosowanych do 10 lekcji prywatnych, jeśli jest tylko 1 uczeń. Lekcje kultury zostaną dostosowane o 50% do prywatnych lub półprywatnych, gdy w klasie jest 1 lub 2 uczniów.

Kursy specjalne, takie jak prawniczy hiszpański, turystyka, studia hiszpańskojęzyczne, przygotowanie do DELE, przygotowanie uniwersyteckie i szkolenie nauczycieli z tylko 1 uczniem na grupę, będą miały czas zajęć dostosowany o 25% do lekcji prywatnych.

W programie Junior, jeśli na tym samym poziomie jest mniej niż 3 uczniów, uczniowie będą uczęszczać na kursy ogólne, zachowując zajęcia swojego programu specjalnego, o ile łączna liczba uczniów w całym programie wynosi minimum 3.

Szkoła zastrzega sobie prawo do poinformowania ucznia o skróceniu czasu trwania zajęć w dowolnym momencie kursu. Studenci nie otrzymają rekompensaty finansowej za skrócenie czasu zajęć.

Poziomy /Testy

W każdy poniedziałek o godz. 8:00 przeprowadzany jest test kwalifikujący do odpowiedniej grupy. W tygodniach, w których w poniedziałek przypada święto, test będzie przeprowadzony we wtorek o godz. 8:00

Certyfikaty/Oceny

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma:

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się zarówno w systemie dwuzmianowym - rannym i popoludniowym, w zależności od rodzaju kursu oraz innych przyczyn akademickich (Super Intensywny Plus,  Intensywny plus,  Intesywny bądź łączony, etc.)
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub składu grup, jednak o tym fakcie, musi poinformować studentów co najmniej z godzinnym wyprzedzeniem.
Student nie może, w żadnym przypadku, wybrać swojego harmonogram, włączając w to także kursy prywatne.

Daty rozpoczęcia

Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek z wyjątkiem kursów dla początkujących, które rozpoczynają się co 2 lub 3 tygodnie.

Minimalny wiek uczestników

16 lat (lub 14 lat jeżeli niepełnoletni ma pozwolenie swojego rodzica lub prawnego opiekuna). Osoby poniżej 18 roku życia mogą mieszkać tylko u hiszpańskiej rodziny.

Zakwaterowanie

Rezerwacja zakwaterowania jest tygodniowa. Zarezerwujemy ci pokój u rodziny hiszpańskiej lub w mieszkaniu od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu (niedziela) do soboty, po zakończeniu kursu. Cena zakwaterowania jest podana za osobę na tydzień i zawiera wszystkie koszty eksploatacyjne.

Potwierdzenie rejestracji

Po otrzymaniu twojego formularza rejestracyjnego, i opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, otrzymasz od nas kompletną dokumentację zawierającą broszurę informacyjną, potwierdzenie rejestracji oraz łączny rachunek, który zawiera wszystkie koszty twojego pobytu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie zapisani na kurs językowy w szkole Cervantes Escuela Internacional muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Radzimy wszystkim członkom UE posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego-druk E111. Jeśli będziesz potrzebować opieki medycznej, wraz z dokumentem ubezpieczenia i rachunkiem za wizytę lekarską będziesz mógł uzyskać w swoim kraju zwrot kosztów leczenia. Zalecamy również, aby uczniowie z krajów nie należących do UE posiadali ubezpieczenie zdrowotne dostarczone przez Cervantesa, które gwarantuje zwrot kosztów wszystkich rodzajów opieki medycznej, włączając wizyty lekarskie, hospitalizację, leczenie i indywidualne wypadki. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia stomatologicznego i nie zawiera zwrotu kosztów za leki i recepty wypisane poza szpitalem.

Sposoby płatności

Anulowanie lub wcześniejsze zakończenie kursu

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z kursu musi zostać przekazana w formie pisemnej, co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, do sekretariatu szkoły Cervantes Escuela Internacional, który jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pieniędzy które zostały opłacone z góry, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 155 euro, z tytułu rezerwacji zakwaterowania. W przypadku braku twojej obecności lub przerwania kursu, koszty programu nie zostaną zwrócone.

Opóźnienie przyjazdu i nieprzybycie

Jeśli masz zamiar przyjechać później musisz poinformować nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli przyjedziesz później, nie będziesz mieć możliwości odrobienia straconych godzin.

Usługa transferu

Student rezerwujący usługę transferu musi poinformować o godzinie przylotu i numerze lotu oraz o ewentualnych zmianach w tym zakresie. W przypadku podania przez studenta błędnych danych lub niezgłoszenia zmian, traci on usługę bez prawa do zwrotu kosztów.

Wyjątkowe okoliczności

Dni świąteczne w Hiszpanii oraz przerwa Bożonarodzeniowa

Lekcje nie odbywają się w dni świąteczne, ani nie są odrabiane. Jeżeli w danym tygodniu są 2 dni wolne od pracy, szkoła będzie nieczynna tylko w jednym dniu. Musisz uwzględnić fakt, że jeśli święto przypada w niedzielę, to automatycznie poniedziałek staje sie dniem wolny od pracy. Jednak stracone godziny indywidualnych lekcji zawsze mogą być odrobione.

Dni wolne 2023

6 января, 28 февраля, 6 апреля, 7 апреля, 1 мая, 15 августа, 12 октября, 1 ноября, 6 декабря, 8 декабря, 25 декабря. Przerwa Bożonarodzeniowa: od 25-go grudnia 2023 do 5-go stycznia, 2024.