Deze cursus is bestemd voor niet-autochtonen leraren Spaans die hun kennis van de Spaanse taal willen perfectioneren, verdiepen en opfrissen.

Cursus voor Leraren

In de specifieke cursus voor leraren zul je de recente methodes in het Spaanse onderwijs en de verschillende onderwijskundige technieken om je werk te verbeteren leren.

Deze cursus probeert de practische en theoretische aspecten van het Spaanse onderwijs die belangrijk zijn voor alle leraren Spaans, met speciale aandacht voor het gebruik van verschillend didactisch materiaal (audiovisueel, Internet, spelletjes, geschreven materiaal, etc.), typen onderwijs, evaluatie van studenten, oplossingen voor mogelijke problemen. etc.

Practische Informatie
 • Aantal lessen: 30 per week
 • Duur: 1 of 2 weken
 • Niveau: B2 (Hoger), C1 (Gevorderd) en C2 (Ver gevorderd)
 • Prijzen: zie Prijslijst
Lees meer over onze cursus voor docenten Spaans

Voorbereiding:

Deze cursus is voor leerkrachten Spaans en biedt nieuwe taalvaardigheden en training aan die leraren kunnen toepassen in hun eigen lessen. De cursus biedt kennis over de nieuwste trends in het lesgeven in het Spaans en kent alle vaardigheden die nodig zijn voor een leraar Spaans, evenals verschillende middelen en strategieën.
Het onderwerp van de cursus is gericht op de ontwikkeling van de praktische aspecten van interactief onderwijs van taal, met in het bijzonder aandacht voor het gebruik van verschillende materialen (audiovisueel, internet, games, artikelen enz.), het type klassen, de evaluatie van de studenten, de oplossing voor allerlei problemen die zich voordoen in de klas, enz.

* Deelnemers zullen voorafgaand aan de cursus een vragenlijst toegezonden krijgen over de behoeften. Hiermee kunnen hun prioriteiten worden bepaald, en aan de hand hiervan kan de inhoud van de cursus worden samengesteld. Deze vragenlijst moet worden ingevuld en een maand van tevoren worden teruggestuurd. Docenten zullen de inhoud afstemmen op de interesses van de deelnemers.

Doelstellingen:

Methodes:

Het ontwerp van de cursus is gericht op de ontwikkeling van praktische aspecten van interactief taalonderwijs. De cusus is met name gericht op het gebruik van verschillende leermiddelen (audiovisueel, internet, games, geschreven materialen, enz.), het type klassen, de evaluatie van de studenten, de oplossing voor alle problemen die zich voordoen in de klas, enzovoort.

De cursus is zowel theoretisch als praktisch en de deelnemers zullen naast het leren over de nieuwste trends op het gebied van methodes, de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor de Spaanse leraren en het gebruik van middelen en strategieën, ook in staat zijn om te reflecteren op hun eigen educatieve ervaringen, ideeën uit te wisselen met andere deelnemers en hun niveau van het Spaans perfectioneren.

Het vervolg

We zullen in contact blijven met de cursisten via het internet en via de e-mail voor het oplossen van eventuele twijfels, het adviseren over diverse aspecten van het lesgeven van Spaans, het evalueren van materialen en om ervaringen te delen.

Dagelijks programma

Het exacte cursusprogramma zal worden ontworpen aan de hand van de vragenlijst over de behoeften van de cursisten die vooraf wordt toegetuurd. De inhoud van de cursus kan daarom variëren. Het is afhankelijk van de behoeften van de deelnemers. Het programma hieronder is een voorbeeld van de meest gevraagde curusinhoud.

Temas obligatorios:

 • Elemental querido watson
 • Expresiones idiomáticas
 • Pasados
 • Por y para vosotros
 • Renovando nuestra clase
 • Ser y estar
 • Subjuntivo
 • Verbos con o sin preposición

Temas optativos:

 • Cómo enseñar cine en la clase de ele
 • Cómo enseñar cultura en la clase de ele
 • Cómo enseñar literatura en la clase de ele
 • Cómo fomentar la expresión oral en clase
 • Cuentos para pensar
 • DELE
 • El romanticismo español
 • Franquismo
 • Generación del 27
 • Juego serio y gamificación
 • Jugar es cosa seria
 • Marco común europeo de referencia
 • Neruda
 • Misterios y enigmas en la clase de ele
 • Canciones en el aula de ele

Begindata 2018