Verantwoordelijke: Identiteit: Cervantes & Cervantes Debla, SL - NIF: B29693090 Postadres: Avenida Juan Sebastián Elcano, 89 29017 Málaga (Spanje) Telefoon: +34 952295378 E-mail: info@escuelacervantes.org

"Namens het bedrijf verwerken we de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde dienst te bieden en de facturering ervan uit te voeren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie duurt of voor de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting bestaat. U hebt het recht op bevestiging of Cervantes & Cervantes Debla, S.L. uw persoonsgegevens verwerkt, en dus hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om onjuiste gegevens te corrigeren of te verzoeken dat deze worden verwijderd wanneer de gegevens niet langer nodig zijn."