Cursus Spaans voor Juristen

Deze cursus is opgezet n.a.v. diverse aanvragen voor specifieke cursussen Spaans voor professionals en is onderdeel van het aanbod cursussen Spaans voor specifieke doeleinden.

Deze cursus helpt cursisten bij het begrijpen van wetsteksten en argumenten, het opstellen van wetsdocumenten en om zichzelf correct uit te drukken met behulp van vocabulaire op het gebied van rechtspraak. Bovendien zullen de cursisten kennis maken met de Spaanse wetgeving en betrokken organisaties en instituten. Hierdoor is deze cursus waardevol voor professionals die geen Spaans spreken maar wel hun werkzaamheden in Spanje willen voortzetten of professionals met cliënten waarvoor een diepere kennis in de Spaanse wetgeving, grammatica en vocabulaire is vereist.

Praktische informatie:
 • Niveaus: B2 (Hoog), C1 (Gevorderd) en C2 (Vergevorderd)
 • Maximum aantal cursisten per les Juridisch Spaans: 6
 • Samenstelling van een eenweekse cursus (Maandag t/m Vrijdag): 20 sessies Juridisch Spaans
 • Totaal aantal sessies van 50min: 20
Lees meer over onze cursus Juridisch Spaans

Doelgroep

Deze is cursus is bestemd voor professionals in de juridische sector, in het bijzonder voor advocaten, ambtenaren en vertalers, maar ook voor rechtenstudenten in hun laatste fase.

Vereist niveau Spaans

Overeenstemmend met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het onderwijzen van talen, is deze cursus geschikt voor de niveaus B2, C1 en C2.

Doelen

In de eerste plaats heeft de cursus het doel om:

Maar naast deze pure taalkundige kennis, biedt de cursus Spaans voor Juristen de cursisten de kans om kennis te maken met andere, niet minder belangrijke, aspecten:

Inhoud

 1. Introducción: el sistema jurídico español.
 2. El lenguaje jurídico.
 3. Vocabulario jurídico.
 4. Las ramas del derecho:
  • - Derecho procesal.
  • - Derecho interno y derecho internacional.
  • - Derecho laboral.
  • - Derecho civil.
  • - Derecho penal.
  • - Derecho tributario y financiero.
 5. Los contratos.
 6. Los delitos.
 7. Las reclamaciones.

Methodologie

De cursus maakt gebruik van een methodologie die theorie met praktijk combineert. In elk van de modules zitten de volgende elementen verwerkt:

Door gebruik te maken van luisteroefeningen, video’s, theorie presentaties en lezingen, zullen de cursisten verschillende activiteiten uitvoeren zoals casestudies, het opstellen van verschillende documenten en wetsteksten, het voorbereiden van mondelinge presentaties etc.

Accreditatie

Het bijwonen van de cursus is verplicht en verzuim mag in geen geval meer zijn dan 15% van de totale duur van de cursus.

Alleen cursisten die voldoen aan deze eis ontvangen het aanwezigheidscertificaat uitgegeven door Cervantes E.I.

Prijs

1 week 2 weken
580 € 1.050 €

Begindata 2024

Opmerking: De inschrijving voor deze cursussen moeten ten minste één maand voor het begin van de gewenste startdata gerealiseerd zijn.