Referenties

INSTITUTO CERVANTES
Cervantes Instituut

«Cervantes Escuela Internacional ha obtenido la acreditación del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con las condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera».

EEA
EEA

Cervantes Internacional is lid vanaf de oprichting van de Vereniging “Spaans in Andalusië” die het voornaamste doel heeft het bevorderen en het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs van de aangesloten scholen.

De EEA vertegenwoordigt de aangesloten scholen in lokale, regionale en landelijke instituties. Op deze manier behoud de vereniging nauwe banden met zowel de overheid van Andalusië als andere instituties en organisaties. Tegelijkertijd werkt de EEA samen met de Kamer van Koophandel van verschillende steden in Andalusië die aan studenten van een EEA centra toegang tot de officiële examens verstrekken.

FEDELE
FEDELE

Cervantes Internacional is ook lid vanaf de oprichting van de Spaanse Federatie van Spaanse talenscholen.

FEDELE combineerd de Vereniging van Spaanse talenscholen van verschillende Spaanse besturen.

Het voornamelijkste doel van FEDELE is de aangesloten scholen vertegenwoordigen bij de Spaanse overheid en de professionele belangen van haar leden beschermen.

ELITE
ELITE

Cervantes Internacional is ook lid van ELITE, een supranationale federatie die meer dan 300 scholen van de Europese Unie omvat die zich toewijden aan het taalonderwijs. Meer dan driehonderd scholen maken deel uit van de Federatie ELITE door middel van haar nationale verenigingen:

Verenigd Koninkrijk: ARELS – Association of Recognised English Language Services

Italië: ASILS – Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda

Frankrijk: SOUFFLE – Groupement professionel des organismes d'enseignement du français langue étrangère.

Spanje: FEDELE – Federación Nacional de Escuelas de Español

Portugal: AEPLE – Associação de Escolas Privadas de Portugués Lengua Estrangeira

NACEM
NACEM

Cervantes Internacional is lid van de Vereniging van Spaanse centra in Málaga in samenwerking met de afdeling toerisme en de Kamer van Koophandel van Málaga.

CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA (Kamer van Koophandel van Málaga)
ACEM

Cervantes Internacional is lid van de Kamer van Koophandel van Málaga. De studenten van onze school kunnen specifieke business cursussen volgen en participeren in de examens in Málaga of Madrid voor deze cursussen en krijgen hierna het certificaat van de Kamer van Koophandel.

CSN
CSN Erkende School

Cervantes Internacional is geaccrediteerd door de Zweedse organisatie CSN. Onze studenten kunnen een beurs verkrijgen om hun studie bij Cervantes Internacional te verwezenlijken.

BILDUNGSURLAUB
Bildungsurlaub

Cervantes Internacional is erkend als “Bildungsurlaub” door de staat van Hamburg. De studenten zullen hiervoor een minimum verblijf van twee weken moeten hebben en onze “Super Intensief Spaanse cursus” volgen. Voor meer informatie: www.weiterbildung-hamburg.de