Spaniola pentru profesorii de limbă spaniolă

Acest curs este destinat profesorilor de limbă spaniolă ca limbă străină (ELE), ce nu sunt spanioli nativi, şi doresc să-şi perfecţioneze, aprofundeze sau împrospăteze cunoştinţele de limbă spaniolă.

Cursos para Profesores de ELE

În acest curs specific, profesorii vor accede la metodologiile curente cele mai actuale ale predării limbii spaniole şi vor cunoaşte cele mai diverse tehnici didactice  pentru a-şi îmbunătăţi munca.

Structura cursului încearcă să dezvolte acele aspecte practice şi teoretice ale predării limbii spaniole ce sunt fundamentale pentru toţi profesorii de spaniolă, oferind o atenţie specială utilizării diferitelor materiale didactice (audiovizuale, Internet, jocuri, materiale scrise, etc..), tipurilor de cursuri, evaluării studenţilor, soluţionării posibilelor probleme ce apar în clasă, etc.


Informaţii Practice
 • Lecţii săptămânale: 35
 • Durată: 1 sau 2 săptămâni
 • Nivele: B2 (Înalt), C1 (Avansat) şi C2 (Superior)
 • Număr maxim de studenţi în clasă: 12
 • Preţuri: vezi Lista de Preţuri
Citeşte mai multe despre Cursul pentru profesori de spaniolă

Pregătirea:

Acest curs se adresează profesorilor de spaniolă şi oferă posibilitatea obţinerii de noi cunoştinţe lingvistice şi didactice ce pot fi aplicate în cadrul propriei clase. Pentru aceasta, cursul le va oferi cunoştinţe referitoare la tehnicile metodologice cele mai actuale ale predării limbii spaniole şi vor cunoaşte toate  tehnicile necesare unui profesor de spaniolă, precum şi diferite strategii şi resurse.
Designul cursului îşi propune să dezvolte aspectele practice de predare interactivă a limbii, acordând o atenţie deosebită utilizării unor materiale didactice diferite (audiovizuale, Internet, jocuri, materiale scrise, etc), a tipurilor de clase, a evaluării studenţilor, soluţionării posibilelor probleme care apar în clasă, etc.

* Participanţilor li se va trimite un chestionar de analiză a necesităţilor ce conţine de asemenea teme ce pot fi tratate în timpul cursului, pentru ca profesorul să le poată selecţiona în ordinea preferinţelor. Acest chestionar trebuie completat şi trimis înapoi cu o lună în avans. Profesorii vor adapta conţinutul cursului la interesele participanţilor.

Obiective:

Metodologie:

Designul cursului are ca scop dezvoltarea aspectelor practice ale modalităţii interactive de predare a limbii, acordând o atenţie deosebită utilizării diferitelor materiale didactice (audiovizuale, Internet, jocuri, materiale scrise, etc), a tipurilor de clase, a evaluării studenţilor, soluţionării posibilelor probleme care apar în clasă, etc.

Este vorba despre un curs teoretic şi practic în cadrul căruia participanţii nu doar vor fi informaţi referitor la metodele cele mai actuale ale învăţării limbii spaniole, la calificările necesare unui profesor de spaniolă, resursele şi strategiile utilizate, ci vor putea reflecţiona asupra propriilor experienţe educative, schimba idei cu alţi participanţi şi perfecţiona propriul nivel de spaniolă, dacă este cazul.

Monitorizarea

Vom păstra contactul cu participanţii la curs prin intermediul internetului şi e-mailului, rezolvând orice posibilă nelămurire, oferind sfaturi cu privire la diferitele aspecte ale predării limbii spaniole, evaluând materiale şi împărtăşind experienţe.

Program zilnic

Orarul exact al cursurilor se elaborează în funcţie de necesităţile profesorilor participanţi pe baza chestionarului carel i se trimite înainte de începerea cursului. De aceea, conţinutul poate varia în funcţie de necesităţile şi solicitările participanţilor. Din acelaşi motiv, progamul de mai jos e doar un exemplu cu conţinuturile cele mai frecvente:

Primera Semana (CURSO DE UNA SEMANA):

 • Usos conflictivos del subjuntivo
 • Usos conflictivos de los tiempos de pasado
 • Usos conflictivos de ser y estar
 • Por y para
 • Expresiones idiomáticas en el aula de ELE
 • Verbos con cambio de significado con o sin pronombre
 • El Franquismo
 • Neruda
 • Nos divertimos en el aula ELE: explotación y creación de juegos
 • El componente cultural en el aula de ELE.

Segunda semana (PARA CURSOS DE DOS SEMANAS):

 • Prácticas reales tutorizadas por un profesor del centro (Desde un A1 hasta un B2).
 • Seguimiento personal por parte de los profesores con más experiencia del centro.
 • Uso del plan curricular del centro.
 • Uso y creación de documentos destinados al docente.
 • Régimen preposicional
 • Colocaciones léxicas
 • Errores frecuentes y fosilizados en alumnos extranjeros
 • El uso del cine y la imagen en la clase de ele
 • El Marco Común Europeo de Referencia

Date de începere 2017

Comentariile studenţilor

Narcis Mihail Amariei

Narcis Mihail Amariei, Profesor de Español en Rumanía
Curso para profesores no nativos 12 oct 2013

"O maniera moderna de lucru cu oameni dedicati, bine pregatiti. Activitatile au corespuns asteptarilor mele. Un curs bine preparat atat din punct de vedere al timpului alocat activitatilor cat si din punct de vedere al continutului temelor predate. Am descoperit  metode noi interactive de predare prezentate intr- o maniera vie , usor de asimilat pe car ecu siguranta le voi aplica in clasele mele de spaniola din Romania."