Referinţe

INSTITUTUL CERVANTES
Acreditada por el Instituto Cervantes

Cervantes Internaţional face parte din reţeaua de centre acreditate de către Institutul Cervantes. Însuşi Institutul Cervantes a identificat Cervantes Internaţional ca un centru cu un înalt nivel de calitate în toate serviciile pe care le prestează. Toate şcolile de limbă spaniolă care s-au încorporat în Reţeaua de Centre Acreditate de către Institutul Cervantes reunesc o mare serie de cerinţe de caracter juridic şi academic ce sunt examinate de către entităţi consultante ale Institutului Cervantes. Între alţi factori, se analizează următoarele aspecte:

Activităţi academice şi calitatea predării

Echipamentele şi facilităţile

Organizarea administrativă

Publicitatea

Pentru toate aceste lucruri, studentul care alege Cervantes Internaţional pentru a învăţa limba spaniolă în Spania are garanţia că a făcut o alegere corectă.

EEA
EEA

Cervantes Internaţional este membru fondator al Asociaţiei de Şcoli „Español en  Andalucia”, a cărui scop principal este de a dezvolta şi garanta calitatea predării în şcolile asociate.

Toate şcolile membre EEA au obţinut Certificatul de Acreditare al Institutului Cervantes sau Certificatul de Calitate în predarea limbii spaniole ca limbă străină (CEELE) înmânat de către Universitatea din Alcala de Henares şi periodic, toate sunt supuse unei inspecţii pedagogice şi profesionale, ceea ce garantează că metodele de predare folosite de către centrele EEA sunt întotdeauna la cel mai înalt nivel.

EEA reprezintă şcolile care o compun în faţa instituţiilor locale, autonome şi naţionale. Astfel, Asociaţia noastră menţine relaţii strânse cu Junta de Andalucia, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii. În acelaşi timp, EEA colaborează cu Camerele de Comerţ din diferite capitale andaluze, ceea ce le facilitează studenţilor din cadrul centrelor EEA accesul la examenele oficiale de comerţ. Elaborerea programelor academice este un obiectiv primordial al EEA, în continuă colaborare şi dialog cu Institutul Cervantes şi alte instituţii dedicate predării limbii spaniole.

FEDELE
FEDELE

Cervantes Internaţional este de asemenea membru fondator al Federaţiei Spaniole de Şcoli de Limbă Spaniolă.

FEDELE reuneşte Asociaţiile de Şcoli de Limbă Spaniolă din diferite comunităţi autonome din Spania.

Principalul său obiectiv este de a reprezenta şcolile membre în faţa Guvernului Spaniol şi de a apăra interesele profesionale ale membrilor săi. Toate şcolile FEDELE sunt Centre Acreditate ale Institutului Cervantes sau au obţinut calificativele CEELE şi sunt de cea mai înaltă calitate în rândul cursurilor de spaniolă şi a tuturor serviciilor pe care le oferă studenţilor săi.

ELITE
ELITE

Cervantes Internaţional este de asemenea membră a ELITE, federaţie internaţională ce cuprinde peste 300 de şcoli din Uniunea Europeană, dedicate predării de limbi străine. Federaţia ELITE este formată din peste 300 de şcoli, prin intermediul Asociaţiilor Naţionale:

Anglia: ARELS - Association of Recognised English Language Services

Italia: ASILS - Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda

Franţa: SOUFFLE - Groupement professionnel des organismes d’enseignement du français langue étrangère

Spania: FEDELE - Federación Nacional de Escuelas de Español

Portugalia: AEPLE - Associação de Escolas Privadas de Português Lingua Estrangeira

ACEM
ACEM

Cervantes Internaţional este membră a Asociaţiei de Centre de Spaniolă în Malaga în cooperare cu Departamentul de Turism şi Camera de Comerţ din Malaga.

CAMERA DE COMERŢ DIN MALAGA
ACEM

Cervantes Internaţional este membră al Camerei de Comerţ din Malaga.  Studentul poate studia în cadrul Şcolii Internaţionale Cervantes cursuri specifice de afaceri şi poate obţine certificatul Camerei de Comerţ.

CSN
Escuela de Español acreditada por el organismo CSN

Cervantes Internaţional este acreditată de către organismul suedez CSN iar studenţii noştri pot obţine burse pentru a-şi realiza studiile în cadrul Şcolii.

BILDUNGSURLAUB
Bildungsurlaub

Cervantes Internaţional este recunoscută ca “Bildungsurlaub” de către Statul Federal Hamburg. Studenţii trebuie să realizeze o şedere de minim 2 săptămâni şi să aleagă “Cursul Super Intensiv” de limbă spaniolă. Dacă doreşti mai multe informaţii: www.weiterbildung-hamburg.de