Kurzus spanyol nyelvet oktatóknak

Ezt a kurzust azoknak a spanyol nyelvet tanító (nem anyanyelvű) tanároknak indítjuk, akik szeretnék tökéletesíteni, elmélyíteni, vagy felfrissíteni nyelvtudásukat.

Cursos para Profesores de ELE

Ezen a speciális tanfolyamon a tanárok elsajátíthatják a spanyol nyelv tanításának legújabb metodológiai áramlatait, és megismerhetik a különféle oktatási technikákat, hogy eredményesebbé tehessék munkájukat.

A kurzus programja igyekszik fejleszteni a spanyol nyelvtanítás azon gyakorlati és elméleti aspektusait, amelyek alapvetően szükségesek minden spanyolt oktató számára. Különös figyelmet szentelünk az egyes oktatási eszközök használatára (audiovizuális anyagok, internet, játékok, írott anyagok, stb…), a tanórák típusaira, a diákok értékelésére, a tanórákon esetlegesen felmerülő problémák kezelésére, stb.


Gyakorlati információk
 • Heti óraszám: 35
 • Időtartam: 1-2 hét
 • Szintek: B2 (középfok), C1 (felsőfok), C2 (mesterfok)
 • Maximum létszám az órákon: 12
 • Árak: lásd az Árlistát
Olvass többet a nyelvtanárok számára meghirdetett kurzusunkról

Képzés:

Ezt a kurzust a spanyol nyelvet oktatók számára indítjuk, és új nyelvi, módszertani ismeretek elsajátítását teszi lehetővé, amelyeket majd tudnak alkalmazni saját óráik során. Ezért a kurzuson megismerkedhetnek a spanyol nyelv oktatásának legújabb módszereivel, és elsajátíthatják mindazt a jártasságot, amelyre egy spanyoltanárnak szüksége van, ugyanúgy, mint tananyagokat és stratégiákat.
A kurzus a nyelv interaktív oktatásának gyakorlati aspektusait próbálja fejleszteni, speciális figyelmet fordítva a taneszközök használatára (audiovizuális, Internet, játékok, írott anyagok stb.), az órák típusaira, a diákok értékelésére, az órán felmerülő lehetséges problémák megoldására stb.

* A résztvevőknek egy kérdőívet küldünk igényeik felmérésére, amely tartalmazza a kurzuson felmerülő témákat is, hogy a tanárok összeállíthassanak egy sorrendet preferenciáik szerint. Ezt a kérdőívet ki kell tölteniük, és visszaküldeni egy hónappal a kurzus kezdete előtt. Tanáraink figyelembe veszik ennek tartalmát a tanítás eredményessége érdekében.

Célok:

Módszer:

A kurzus a nyelv interaktív oktatásának gyakorlati aspektusait próbálja fejleszteni, speciális figyelmet fordítva a taneszközök használatára (audiovizuális, Internet, játékok, írott anyagok stb.), az órák típusaira, a diákok értékelésére, az órán felmerülő lehetséges problémák megoldására stb.

Egy elméleti és gyakorlati kurzusról van szó, melynek során a résztvevők nemcsak naprakészek lehetnek a spanyol oktatás aktuális módszereit, a különböző készségeket, forrásokat és stratégiákat illetően, amelyekre szüksége van egy spanyol nyelvet oktatónak, hanem figyelmet fordítunk az eddigi oktatási tapasztalataikra, ötleteket cserélhetnek a többi résztvevővel és tökéletesíthetik spanyol nyelvtudásukat, ha szükséges.

Folytatás

Interneten keresztül kapcsolatban maradunk a kurzus résztvevőivel, hogy megoldjuk a lehetséges felmerülő problémákat, tanácsokat adjunk az oktatással kapcsolatban, értékeljük a tananyagot és tapasztalatokat osszunk meg.

Napi program

A kurzus pontos programját a résztvevők igényeinek megfelelően alakítjuk ki, amelyet előzőleg jeleztek felénk a kérdőív kitöltésével. Az oktatás anyaga változhat a résztvevők preferenciáinak és kérésének megfelelőn. Az alábbi program tehát egy irányadó példa a kurzus tartalmával kapcsolatban:

Primera Semana (CURSO DE UNA SEMANA):

 • Usos conflictivos del subjuntivo
 • Usos conflictivos de los tiempos de pasado
 • Usos conflictivos de ser y estar
 • Por y para
 • Expresiones idiomáticas en el aula de ELE
 • Verbos con cambio de significado con o sin pronombre
 • El Franquismo
 • Neruda
 • Nos divertimos en el aula ELE: explotación y creación de juegos
 • El componente cultural en el aula de ELE.

Segunda semana (PARA CURSOS DE DOS SEMANAS):

 • Prácticas reales tutorizadas por un profesor del centro (Desde un A1 hasta un B2).
 • Seguimiento personal por parte de los profesores con más experiencia del centro.
 • Uso del plan curricular del centro.
 • Uso y creación de documentos destinados al docente.
 • Régimen preposicional
 • Colocaciones léxicas
 • Errores frecuentes y fosilizados en alumnos extranjeros
 • El uso del cine y la imagen en la clase de ele
 • El Marco Común Europeo de Referencia

Kezdési dátumok 2017-ben