Lekce španelštiny

Ve standartním kurzu se budete učit podle učebního plánu vaší úrovně španělštiny. Během hodin obchodní španělštiny si rozšíříte a procvičíte slovní zásobu a gramatické struktury, které se používají v obchodním světě a jsou vhodné pro služební cesty, obchodní korespondenci, všechny typy smluv a obchodní dokumenty, které se používají ve Španělsku.

V kurzu se používají různé autentické materiály (naše učební materiály, speciální publikace, audiovizuální materiály, stejně tak jako internet).


Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20+5
  • Délka kurzu: od 1 do 12 týdnů
  • Úrovně: B1, B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: Intenzivní kurz, 11. Obchodní kurz, 2/4
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 10 lekcí gramatika a slovní zásoba, 10 lekcí rozvíjení lingvistických a komunikačních schopností, 5 hodin obchodního jazyka.
  • Ceník: přejdi na Ceník kurzů

Začátky kurzů 2017