Hukukçular için İspanyolca Kursu

Español para Abogados

Bu kurs profesyonel alanda özel dil eğitimi taleplerine cevap verir ve kesin sonuçlarla İspanyolca edinimini sağlayan eğitimler arasında yer alır.
Bu kurs katılımcıların hukuki metinleri ve tartışmaları anlamalarına, belgeleri raporlamalarına ve hukuki terimlerle kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. Bunların yanı sıra, İspanyol Hukuk Sistemi’ni ve onu oluşturan kurumları ve organları tanımalarına da yardımcı olacaktır. Bu yönden  bu kurs, İspanya’da profesyonel faaliyetini geliştiren veya geliştirmek isteyen ya da müvekkilleri tarafından derin İspanyolca dilbilgisine, gramer yorumlamasına ve hukuk sistemi bilgisine sahip olması istenen hukuk uzmanları için özel ve değerli bir kurs olacaktır.

Bu kurs, Ilustre Colegio de Abogados de Málaga kurumunun yabancı dil olarak İspanyolca öğretiminde deneyimli avukatları tarafından düzenlenmekte ve verilmektedir.

Hukukçular için İspanyolca Kursu, katılımcı öğrencilere kursun içeriğiyle ilgili kurum ve kuruluşlardaki eğitim seanslarına dışardan katılma ve ziyaret etme (zorunlu değildir) fırsatı sunmaktadır.

Bahsedilen dışardan eğitim seanslarına ve ziyaretlerine katılmak isteyen kursa kayıt yaptıran öğrenciler bu katılım isteklerini kayıtları sırasında Cervantes Dil Okulu Müdürlüğü’ne elektronik posta yoluyla bildirmelidirler. (info@cervantes.to)

Bu dışardan uygulama seanslarına ve ziyaretlerine katılım öğrencilerin, her bir seanstaki konu başlıklarının detaylı  şekilde yer aldığı bir sertifikaya hak kazanmalarını sağlayacaktır. Ve ayrıca, bu seansların sayısı kursun toplam süresine dahil olacaktır.

Bahsi geçen dışardan eğitim seanslarına ve zorunlu olmayan ziyaretlere katılmamak Cervantes Dil Okulu’nun kurs fiyatlarını azaltmasını veya bu uygulama seanslarının Cervantes Dil Okulu tarafından sunulan diğer kurslarla değiştirilmesini gerektirmez.

Pratik Bilgiler:
 • Seviyeler: B2 (Ortanın Üstü), C1 (İleri Düzey) y C2 (Yüksek Düzey)
 • Hukukçular için İspanyolca Kursu’nda sınıf başına düşen maksimum öğrenci sayısı: 6
 • 1 haftalık kurs programı (Pazartesi’den Cuma’ya):
  15:45h-19:00h: 20 seanslık Hukuki İspanyolca Eğitimi
  Sabahları: 5 seanslık pratik (hukuki kursla ilgili aktiviteler ve ziyaretler)
  45 dakikalık toplam seans: 25
 • 2 haftalık kurs programı (Pazartesi’den Cuma’ya):
  15:45h-19:00h: 40 seanslık Hukuki İspanyolca Eğitimi
  Sabahları: 10 seanslık pratik (hukuki kursla ilgili aktiviteler ve ziyaretler)
  45 dakikalık toplam seans: 50
 • Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız
Hukukçular için İspanyolca kursumuzla ilgili daha fazlası için okuyunuz

KİMLER İÇİN?

Bu kurs, son döneminde olan hukuk öğrencilerinin yanı sıra, genel anlamda hukuk uzmanları-özellikle avukatlar-, devlet memurları ve tercümanlara yöneliktir.

EĞİTİM SEVİYESİ

Avrupa Dil Kriterlerine göre, bu kurs B2, C1 ve C2 seviyelerindeki öğrenciler için amaçlanmıştır.

AMAÇLAR

Kursun teme amacı öğrencileri şunlara olanaklı kılmaktır:

Ancak, bütünüyle dilbilimsel bilgilerin yanında, Hukukçular için İspanyolca Kursu katılımcıyı kursa diğer açılardan da yaklaştırmaya çalışır:

İÇERİK

Modül I

Modül II

Modül III

Modül IV

Modül V

YÖNTEM

Pratik ve teorik yöntem kullanılmaktadır. Her bir modül aşağıdaki elementlerden oluşmaktadır:

Dinlemelerin ve görsellerin,teorik sunumların ve okumaların yanı sıra, katılımcılar bir dava hakkında çalışma değişik çeşitlerde belgeler ve hukuksal metinler hazırlama, sözlü sunumlar gibi değişik aktiviteler geliştireceklerdir.

AKREDİTASYON

Kursa katılım zorunludur ve gerekçelendirmeyen devamsızlıklar, kursun toplam süresinin %15ini hiçbir şekilde geçmemelidir.

Sadece bu şartı yerine getiren katılımcılar Cervantes Dil Okulu’na katılım sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

2017 KURS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Not: Kurs başvuruları, seçilen kurs başlangıç tarihinden en az bir ay önce yapılmalıdır.