Španělština pro učitele španělštiny

Tento kurz je určen pro nerodilé učitele španělštiny, kteří si chtějí obnovit, zlepšit nebo prohloubit své znalosti španělského jazyka.

Španělština pro profesory ELE

V tomto speciálním kurzu se seznámíte s posledními metodami výuky španělštiny a s různými didaktickými technikami, které vám pomohou zlepšit vaši práci.

V kurzu se vyučují a procvičují praktické aspekty interaktivní metody výuky, která zahrnuje používání různých didaktických materiálů (audiovizuální materiály, internet, hry, psané materiály atd.), dále různé způsoby výuky, hodnocení studentů, řešení problému, které se mohou v hodinách vyskytnout atd.


Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 25
  • Délka kurzu: 1 - 2 týdny
  • Úroveň: B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: 12
  • Ceník: přejdi na Ceník kurzů
Přečti si více o našem kurzu pro profesory ELE!

Příprava:

Tento kurz je určen profesorům španělštiny a poskytuje osvojení nových lingvistických a didaktických znalostí, které profesoři mohou využít ve svých hodinách. Proto jim kurz poskytne znalosti současných metodických proudů učitelství španělštiny a obeznámí je jak s dovednostmi, které by učiteli španělštiny neměly chybět, tak s jeho různými prostřeky a strategiemi.
Plán tohoto kurzu má za cíl rozvíjet praktické schopnosti interaktivní výuky jazyka; zvláštní pozornost je pak věnována užívání nejrůznějších didaktických pomůcek (pomůcek audiovizuálních, internet, hry, psané materiály atd.), typům hodin, ohodnocení studentů, řešení problémů ve třídě atd.

* Účastníkům bude rozeslán dotazník, aby analyzoval potřeby, které jsou také obsaženy v navržených tématech, která se budou v kurzu probírat, a aby je proto profesor seřadil dle vlastní preference. Tento dotazník by měl být vyplněný odeslán zpět měsíc předem. Školitelé přizpůsobí obsah pro potřeby účastníků.

Cíle:

Metodika:

Plán tohoto kurzu má za cíl rozvíjet praktické schopnosti interaktivní výuky jazyka; zvláštní pozornost je pak věnována užívání nejrůznějších didaktických pomůcek (pomůcek audiovizuálních, internet, hry, psané materiály atd.), tipům hodin, ohodnocení studentů, řešení prblémů ve třídě atd.

Jedná se o teoreticko- praktický kurz, ve kterém nejen že se účastníkům osvětlí současné metodické proudy učitelství španělštiny, různé dovednosti potřebné pro profesora španělštiny, prostředky a strategie, ale rovněž mu také nabídne uvažovat o svých vlastních učitelských zkušenostech, bude moci sdílet své nápady s ostatními účastníky a zlepšovat tak svoji úroveň španělštiny.

Sledování

S účastníky kurzu budeme v kontaktu prostřednictvím elektronické pošty a budeme připraveni řešit jakýkoli problém, který by se naskytl; rovněž Vám poradíme ohledně různých aspektů výuky španělštiny, ohodnotíme materiály a budeme s Vámi sdílet zkušenosti.

Denní program

Přesný program kurzu se vypracuje tak, aby odpovídal na potřeby zúčastněných profesorů na základě dotazníku, který bude odeslán před začátkem kurzu. Obsah se proto může lišit v závislosti na potřebách a požadavcích účastníků. Uvádíme proto příklad nejběžnějšího plánu.

Primera Semana (CURSO DE UNA SEMANA):
1. Cómo trabajar los tiempos del pasado.
2. Variedades del español.
3. Análisis de necesidades. El alumno como aprendiente autónomo.
4. Ser o estar, ésa es la cuestión.
5. Un paseo por la Generación del 27: Lorca.
6. Cómo trabajar las expresiones idiomáticas: creación de contextos culturales para la introducción de las expresiones.
7. Verbos con cambio de significado con o sin pronombre.
8. De la mano de Cervantes, ¿Quijote o Sancho?
9. Nos divertimos en el aula ELE: explotación y creación de juegos
10. ¿Indicativo o subjuntivo? Dudas sobre los usos del subjuntivo.
11. ¿Por o para? Usos conflictivos de por y para.
12. España es diferente. Rompiendo tópicos.
13. Medios interactivos en el aula ELE.
14. El componente cultural en el aula de ELE.

Segunda semana (PARA CURSOS DE DOS SEMANAS):

Termíny zahájení kurzu 2017

Komentáře

Francis Atemo
Francis Atemo, Keňa
Kurz profesorů a Super intenzivní kurz plus, 2 týdny

“Jsem Francis Atemo, keňské národnosti. Pracuji v keňské mezinárodní škole jako profesor španělštiny a každé léto rád jezdím do Španělska, abych se účastnil formačního kurzu pro profesory španělštiny jako cizí jazyk. Škola je dobře umístěná a nabízí ti možnost poznat jak rodilé profesory, tak cizí. Vyměňujeme mezi sebou své nápady a profesoři nás učí novým změnám a současným metodikám ve výuce španělštiny, berouce v potaz potřeby profesorů, kteří dělají kurz ve svých výukových centrech. Byla to pro mne velká pomoc a jisto jistě všem doporučuji Školu Cervantes!!!”

Debra Betts

Debra Betts, profesorka španělštiny v Texasu, USA
Kurz pro profesory cizince, 15. – 19. října 2012

“Kurz profesorů mne nadchnul, protože to byla dobrá směsice gramatiky, kultury a slovní zásoby, ve velmi historickém místě a v dobrém prostředí. Také profesorka byla výborná.”

Jennifer González

Jennifer González, profesorka španělštiny v Texasu, USA
Kurz pro profesory cizince, 15. – 19. října 2012

“Moje zkušenost zde byla ohromná. Naučila jsem se množství gramatiky, historii Španělska a historii města Malagy.”