Kurs Hiszpańskiego dla prawników

Español para Abogados

Kurs ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenie językowe w obszarze zawodowym, sytuując się między ofertą szkoleniową w języku hiszpańskim z Fines Específicos (EFE – kursy specjalistyczne).

Pozwoli uczestnikom na zrozumienie tekstów i argumentacji prawnych, redagowanie dokumentów i na poprawne wyrażanie się w żargonie prawniczym. Ponadto uczestnicy kursu poznają hiszpański system prawny oraz jego instytucje i organy, które go tworzą. 

Właśnie dlatego będzie to szczególnie interesujące i przydatne dla prawników niemówiących po hiszpańsku, którzy chcą bądź starać się będą rozwijać swoją karierę zawodową w Hiszpanii, jak również dla tych, których klienci wymagają gruntownej znajomości słownicta, konstrukcji gramatycznych i hiszpańskiego systemu prawnego.

Kurs jest skoordynowany i prowadzony przez wykształconych adwokatów  z Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (z Zrzeszenia Adwokatów z Malagi) z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego.


Informacje praktyczne:
 • Poziomy: B2, C1 i C2
 •  maks. liczba uczniów w klasie  : 6
 • Harmonogram zajęć tygodniowego kursu (od poniedziałku do piątku):
  15:45h-19:00h: 20 szkoleń z zakresu kursu prawniczego języka hiszpańskiego
  Rano: 5 zajęć praktycznych (zajecia i wizyty związane z kursem prawniczym)
  Łączna liczba 45 minutowych zajęć: 25
 • Harmonogram zajęć dwutygodniowego kursu (od poniedziałku do piątku):
  15:45h-19:00h: 40 szkoleń z zakresu kursu prawniczego języka hiszpańskiego
  Rano: 10 zajęć praktycznych (zajecia i wizyty związane z kursem prawniczym)
  Łączna liczba 45 minutowych zajęć: 50
 • Ceny: patrz cennik
Przeczytaj więcej o naszym kursie dla prawników

Adresaci kursu

Ten kurs przeznaczony jest ogólnie dla prawników, a zwłaszcza do adwokatów, urzędników i tłumaczy, a także dla studentów prawa z ostatniego cyklu.

Poziom szkolenia

Zgodnie z Marco Común Europeo de Referencia (Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy), kurs jest prowadzony na poziomach B2, C1 i C2.

CELE

Po pierwsze, kurs ma na celu przysposobić uczestnika do:

Ale poza wiedzą jedynie lingwistyczną,  kurs języka hiszpański dla prawników ma na celu przybliżenie uczniom także:

Zawartość (spis treści kursu)

Moduł I

 • Wprowadzenie do hiszpańskiego systemu prawnego.
 • Profesjonalne wykonywanie adwokatury w Hiszpanii
 • Źródła prawa: Prawo, zwyczaj i ogólne zasady prawa.
 • Hiszpańska Konstytucja z 1978.

Moduł II

 • Hiszpański Kodeks Cywilny.
 • Obowiązki i umowy.Umowa sprzedaży.
 • Prawo rodzinne i spadkowe.
 • Hiszpański kodeks karny.
 • Rodzaje przestępstw.

Moduł III

 • Oraganizacja podlegająca włady sądowej
 • Wprowadzenie do postępowania cywilnego i karnego.
 • Kodeks Handlowy
 • Przedsiębiorca
 • Rodzaje spółek handlowych

Moduł IV

 • Wprowadzenie do hiszpańskiego systemu podatkowego.
 • Podatki, taksy i składki specjalne.
 • Rodzaje podatków w Hiszpanii.
 • Procedura administracyjna. Jurysdykcja administracyjna.

Moduł V

 • Wprowadzenie do prawa pracy w Hiszpanii.
 • Statut pracowniczy.
 • Rodzaje umów.
 • Związki Zawodowe. Umowy zbiorowe

METODYKA

Zastosowanie metodyki teoretyczno-praktycznej. Każdy moduł składa się z następujących elementów:

Oprócz słuchania i oglądania materiałów wideo, teoretycznych prezentacji i lektur, uczestnicy rozwijać będą także różnorodne usposobienia takie jak praca ze stadiami przypadków, redagowanie różnego rodzaju dokumentów i tekstów prawnych, ustne wystąpienia itd.

Akredytacja

Obecność na kursie jest obowiązkowa, nieobecności w żadnym przypadku nie mogą przekroczyć 15% całkowitego czasu trwania kursu.

Tylko uczestnicy, którzy spełniają ten wymóg otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie wydany przez Szkołę Międzynarodową Cervantes.

Daty rozpoczęcia 2017

Uwaga: Rejestracja na kurs musi zostać wykonana z przynajmniej miesięczym wyprzedzeniem od daty rozpoczęcia wybranego kursu