Rezerwacja online

Aby się zarejestrować się, wypełnij formularz i przyciśnij "Wyślij zgłoszenie". Wszystkie wymagane pola zaznaczone są gwiazdką.

Dane personalne

Wybór kursu

W nawiasach ilość godzin tygodniowo.
Prosimy o wybranie następujšcego formatu: (dd/mm/rrrr) - dzień/miesišc/rok . Przykład: 10/07/2017. Uwaga: Kursy rozpoczynajš się w każdy poniedziałek.

Zakwaterowanie i inne wydatki

Transfer w jedną stronę

Cervantes zapewnia transport z lotniska, oczekujemy na lotnisku i dowozimy cię do miejsca zakwaterowania.

Ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie zapisani na kurs językowy w szkole Cervantes muszš posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Radzimy wszystkim obywatelom UE, aby zwrócili się w swoich krajach z proœbš o wydanie druku E111 przed przyjazdem do Hiszpanii. W ten sposób, gdy pojawi się jakakolwiek potrzeba udzielenia pomocy medycznej posiadajšc taki dokument i zaœwiadczenie od lekarza będziecie mogli odzyskać w swoim kraju koszty ew. leczenia. Uczniom z pozostałych krajów radzimy, aby skorzystali z ubezpieczenia kosztów leczenia proponowanego przez Cervantesa, które gwarantuje wszelkiego rodzaju opiekę medycznš, w tym badania lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi chirurgiczne i wszelkiego rodzaju wypadki. Tego rodzaju ubezpieczenie nie pokrywa leków i opieki, z wyjštkiem tej szpitalnej, a także usług dentystycznych.

Forma płatności

Aby potwierdzić rezerwację należy wpłacić kaucję w wysokości 155 euro, jest ona odliczana od całości (bezzwrotna). Kaucja ta nie stanowi dodatkowego kosztu. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Jeśli kurs już rozpoczęto, zwrot kosztów jest niemożliwy. Aby poznać zasady anulowania rezerwacji, przeczytaj proszę regulamin.

WSKAŻ KWOTĘ, KTÓRĄ DZIŚ WPŁACISZWYBIERZ FORMĘ PŁATNOŚCI

PRZELEW BANKOWY (WSZYSTKIE OPŁATY BANKOWE PONOSI NADAWCA))

Beneficjent: Cervantes Escuela Internacional
Nazwa banku: UNICAJA
Adres: Paseo Cerrado de Calderón, 18 - 29018 Málaga
Numer konta: 2103 0280 47 0030001052
Kod Swift & BIC: UCJAES2M
IBAN: ES58 2103 0280 47 0030001052

* Przy dokonywaniu płatności, prosimy nie zapomnieć o podaniu swojego imienia i nazwiska w tytule przelewu.

PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ

Wypełnij tylko wtedy gdy zapłacić chcesz kartą VISA lub MASTER CARD.

Wymagania specjalne lub komentarze


Wszystkie dane osobowe chronione będą przez hiszpańskie prawo ochrony danych osobowych. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. (Ustawa 15/1999, z 13 grudnia, o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych).