Cursus Spaans voor Juristen

Cursus Spaans voor Juristen

Deze cursus is opgezet n.a.v. diverse aanvragen voor specifieke cursussen Spaans voor professionals en is onderdeel van het aanbod cursussen Spaans voor specifieke doeleinden.

Deze cursus helpt cursisten bij het begrijpen van wetsteksten en argumenten, het opstellen van wetsdocumenten en om zichzelf correct uit te drukken met behulp van vocabulaire op het gebied van rechtspraak. Bovendien zullen de cursisten kennis maken met de Spaanse wetgeving en betrokken organisaties en instituten. Hierdoor is deze cursus waardevol voor professionals die geen Spaans spreken maar wel hun werkzaamheden in Spanje willen voortzetten of professionals met cliënten waarvoor een diepere kennis in de Spaanse wetgeving, grammatica en vocabulaire is vereist.

De cursus wordt gecoördineerd en gegeven door deskundigen van het befaamde Colegio de Abogados de Málaga, welke veel ervaring hebben in het onderwijzen van Spaans als vreemde taal.

De cursus Spaans voor juristen biedt haar cursisten de mogelijkheid om externe praktijk sessies en bezoeken aan instituties en organisaties gerelateerd aan deze cursus bij te wonen (niet verplicht).

De ingeschreven cursisten die interesse hebben in deze bezoeken moeten deze interesse op het moment van inschrijven aangeven d.m.v. een e-mail aan de administratie van Cervantes Escuela Internacional (info@cervantes.to).

Met het bijwonen van deze praktijklessen heeft de cursist het recht om een certificaat te ontvangen met daarin opgenomen de onderwerpen van deze praktijksessies en het totaal aantal gevolgde sessies.

Het niet bijwonen van deze niet verplichte externe praktijksessies en bezoeken betekent in geen geval dat Cervantes Escuela Internacional de prijs van de cursus moet verlagen of deze uren moet compenseren d.m.v. een andere cursus aangeboden door Cervantes Escuela Internacional.


Praktische informatie:
 • Niveaus: B2 (Hoog), C1 (Gevorderd) en C2 (Vergevorderd)
 • Maximum aantal cursisten per les Juridisch Spaans: 6
 • Samenstelling van een eenweekse cursus (Maandag t/m Vrijdag):
  15:45h-19:00h: 20 sessies Juridisch Spaans
  Ochtenden: 5 praktijksessies (activiteiten en bezoeken gerelateerd aan de cursus Juridisch Spaans)
  Totaal aantal sessies van 45min: 25
 • Samenstelling van een tweeweekse cursus (Maandag t/m Vrijdag):
  15:45h-19:00h: 40 sessies Juridisch Spaans
  Ochtenden: 10 praktijksessies (activiteiten en bezoeken gerelateerd aan de cursus Juridisch Spaans)
  Totaal aantal sessies van 45min: 50
 • Prijs: zie de Prijslijst

Lees meer over onze cursus Juridisch Spaans

Doelgroep

Deze is cursus is bestemd voor professionals in de juridische sector, in het bijzonder voor advocaten, ambtenaren en vertalers, maar ook voor rechtenstudenten in hun laatste fase.

Vereist niveau Spaans

Overeenstemmend met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het onderwijzen van talen, is deze cursus geschikt voor de niveaus B2, C1 en C2.

Doelen

In de eerste plaats heeft de cursus het doel om:

Maar naast deze pure taalkundige kennis, biedt de cursus Spaans voor Juristen de cursisten de kans om kennis te maken met andere, niet minder belangrijke, aspecten:

Inhoud

Module I

Module II

Module III

Module IV

Module V

Methodologie

De cursus maakt gebruik van een methodologie die theorie met praktijk combineert. In elk van de modules zitten de volgende elementen verwerkt:

Door gebruik te maken van luisteroefeningen, video’s, theorie presentaties en lezingen, zullen de cursisten verschillende activiteiten uitvoeren zoals casestudies, het opstellen van verschillende documenten en wetsteksten, het voorbereiden van mondelinge presentaties etc.

Accreditatie

Het bijwonen van de cursus is verplicht en verzuim mag in geen geval meer zijn dan 15% van de totale duur van de cursus.

Alleen cursisten die voldoen aan deze eis ontvangen het aanwezigheidscertificaat uitgegeven door Cervantes E.I.

Begindata 2017

Opmerking: De inschrijving voor deze cursussen moeten ten minste één maand voor het begin van de gewenste startdata gerealiseerd zijn.