Kurz španělštiny + Hispanologie

Program tohoto kurzu byl navržen tak, aby se studenti zdokonalovali ve své jazykové úrovni a to ve všech aspektech španělského jazyka za pomoci interaktivní metod a dále pak, aby navštěvovali lekce španělské historie, literatury, geografie, umění a probírali nejaktuálnější španělské otázky a témata.

Kurzy španělštiny

Tento kurz vám tak pomůže zdokonalit si a prohloubit znalosti kultury hispanofoního světa.

Tento kurz je podporován různými didaktickými materiály (našemi materiály, speciálními publikacemi, audiovisuálními materiály stejně tak jako internetem).


Praktické Informace
  • Počet lekcí za týden: 20+10
  • Délka kurzu: od 1 týdne do 3 týdnů
  • Úrovně: B1, B2, C1 a C2
  • Maximální počet studentů v jedné třídě: Intenzivní kurz, 11. Kurz hispanofoních studií, 1
  • Rozvrh jazykové výuky ve třídách: Dopoledne nebo odpoledne
  • Skladba výuky v jazykovém kurzu: 10 lekcí gramatika a slovní zásoba, 10 lekcí rozvíjení lingvistických a komunikačních schopností, 10 lekcí hispanologie
  • Ceník: přejdi na Ceník kurzů

Začátky všech danách úrovní 2017