cerrar× Zavolejte nám +34 (952) 295 378

Kurz španělštiny pro právníky

Kurz španělštiny pro právníky

Tento kurz je odpovědí na poptávku konkrétního jazykového vzdělávání v odborném odvětví, jenž patří mezi odbornou přípravu španělštiny společně s Fines Específicos (EFE).

Tento kurz účastníkům umožní rozumět právním textům a argumentacím, sepisovat dokumenty a správně se vyjadřovat právnickou terminologií; seznámí se navíc se španělským právním systémem a všemi institucemi a organizacemi, které jej tvoří. V tomto smyslu kurz shledají zajímavým a užitečným zejména nerodilí mluvčí, právní odborníci, ktěří rozvíjí nebo mají v úmyslu rozvíjet svoji profesionální kariéru ve Španělsku, nebo jejichž klienti požadují důkladnou znalost slovní zásoby, gramatických konstrukcí a španělského právního systému.

Kurz poskytují advokáti z z Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (Advokátní komora Malaga), kteří mají velké zkušenosti s výukou španělštiny jako cizího jazyka.

Kurz španělštiny pro právníky nabízí žákům možnost asistovat na nepovinných praktických externích zasedáních a návštěvách v institucích a organizacích vztahujících se k obsahu kurzu.

Ti žáci, kteří budou mít o zmiňovaná zasedání zájem, by měli projevit svůj zájem v den jejich zápisu prostřednictvím e-mailu určeného oddělení administrativy Mezinárodní školy Cervantes (info@cervantes.to).

Asistence žáků na praktických zasedáních jim umožní získat certifikát, na kterém bude upřesněn název každého zasedání a souhrnný počet navštívených zasedání během celého kurzu.

Nepřítomnost na zmiňovaných nepovinných praktických externích zasedáních a návštěvách není pro Mezinárodní školu Cervantes v žádném případě povinností ke snížení ceny kurzu, ani k náhradě nevyužitého počtu praktických zasedání spolu s uskutečněním dalších nabízených kurzů Mezinárodní školou Cervantes.

Praktické informace:
 • Úrovně: B2, C1 a C2
 • Nejvyšší počet žáků v jedné třídě španělštiny pro právníky: 6
 • Harmonogram kurzu na 1 týden (od pondělí do pátku):
  15:45h-19:00h: 20 vzdělávacích zasedání španělštiny pro právníky
  Dopoledne: 5 praktických zasedání (aktivity a návštěvy vztahující se k právnickému kurzu)
  Celková zasedání po 45 minutách: 25
 • Harmonogram kurzu na 2 týdny (od pondělí do pátku):
  15:45h-19:00h: 40 vzdělávacích zasedání španělštiny pro právníky
  Dopoledne: 10 praktických zasedání (aktivity a návštěvy vztahující se k právnickému kurzu)
  Celková zasedání po 45 minutách: 50
 • Ceny: viz Ceník
Přečti si více o našem Právnickém kurzu

KOMU JE KURZ URČENÝ

Tento kurz je určený právnickým odborníkům všeobecně; konkrétněji pak jak advokátům, úředníkům a překladatelům, tak studentům posledního cyklu práva.

VZDĚLÁVACÍ ÚROVEŇ

Odpovídá ustanovení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky- SERR; kurz se zaměřuuje na úrovně B2, C1 a C2.

CÍLE

Na prvním místě má kurz za cíl připravit účasníka k tomu, aby:

Ale kromě převážně lingvistických znalostí, Kurz španělštiny pro právníky se snaží přiblížit účastníkovi také další aspekty:

OBSAH

Modul I

Modul II

Modul III

Modul IV

Modul V

METODIKA

Používáme teoreticko- praktickou metodiku. Každý z modulů se zkládá z následujících elementů:

Prostřednictvím aktivit různého druhu - poslechů, projekcí, teoretických prezentací, či čtení jsou účastníci učeni například jak pracovat na praktickém případu, jak přepisovat různé druhy dokumentů a právních textů, uskutečňit slovní výklad atd.

AKREDITACE

Účast na kurzu je povinná a absence v žádném případě nesmí překročit 15% celkové doby trvání kurzu.

Pouze ti účastníci, kteří splní tento požadavek, obdrží od M. š. Cervantes certifikát o účasti.

TERMÍNY ZAHÁJENÍ 2017

Poznámka: Zápis na tyto kurzy musí být uskutečněn neméně jeden měsíc před zahájením žádaného kurzu.